تبیین مدل تعالی از دیدگاه امام خمینی (ره) (با استفاده از استراتژی نظریه پردازی داده بنیاد)

پیام:
چکیده:
هدف این پژوهش شناسایی و تبیین ابعاد و مولفه های مدل تعالی از دیدگاه امام خمینی(ره) می باشد. نوع تحقیق، پژوهش کیفی است و از روش استراتژی نظریه پردازی داده بنیاد استفاده شده است. پس از بیان مساله با مبنا قرار دادن وصیت نامه امام خمینی(ره)، به جمع آوری داده ها و آنجام نمونه برداری نظری اقدام شده است. در جهت دستیابی به مدل تحقیق، تجزیه و تحلیل داده ها (مشتمل بر: کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی) انجام شده است. در کدگذاری باز با بررسی خط به خط داده ها، مفهوم سازی و مقوله بندی داده ها انجام شده است. در کدگذاری محوری، ارتباط مفاهیم و مقوله هایی که در مرحله ی کدگذاری باز مشخص شده اند با مقوله تعالی تعیین شده است. در کدگذاری انتخابی ضمن مرتبط ساختن مقولات به یکدیگر با انتخاب مقوله محوری (تعالی) به شکلی نظام مند با دیگر مقوله ها ربط داده شده است. امام خمینی(ره) نگاهی سیستمی و جامع به تعالی و توسعه دارند و از دیدگاه ایشان همه اقشار و اعضای جامعه در جهت توسعه و تعالی وظایف، تکالیف و نقش هایی دارند. ایشان ارشاداتی در این زمینه به مردم، مسئولین، قوای مسلح، ثروتمندان، مخالفین و منتقدان، جوانان و نوجوانان، روحانیون، دانشگاه ها، دبیرستان ها و مراکز تعلیم و تربیت، قضات، مسلمانان و اقلیت های مذهبی و... داشته اند که در این مقاله در قالب مدل ارائه شده است.
زبان:
فارسی
صفحات:
27 -44
لینک کوتاه:
magiran.com/p1430893 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.