ارزیابی کیفیت اسلایدهای پاورپوینت اعضای هیات علمی دانشکده ی دندانپزشکی بابل

پیام:
چکیده:
به طورکلی مطالعات گوناگونی در ارتباط با نگرش دانشجویان در خصوص نقش پاورپوینت در آموزش انجام شده است و همیشه این دغدغه وجود دارد که یک مدرس در طراحی یک پاورپوینت چه استانداردهایی را باید رعایت کند. لذا هدف از این مطالعه، ارزیابی کیفیت اسلایدهای پاورپوینت به کار رفته در کلاس های تئوری اعضای هیات علمی دانشکده ی دندانپزشکی بابل بوده است. در این مطالعه ی مقطعی تمامی اعضای هیات علمی دانشکده ی دندانپزشکی بابل با سابقه ی تدریس بین 2 ماه تا 20 سال مورد مطالعه قرار گرفتند. اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسش نامه جمع آوری شد. از آمار توصیفی (میانگین، انحراف معیار و درصد شمارش موارد در هر متغیر برای یافتن شاخص های مرکزی استفاده شد و به منظور بررسی اثر متغیرهای جنس، سابقه ی تدریس بر سوالات موجود در پرسش نامه از آزمون های غیرپارامتریک مان ویتنی استفاده شد. سطح معناداری 05/0p< در نظر گرفته شد. 46% از افراد مورد مطالعه مرد و 54% از آن ها زن بودند و سن شان بین 60- 27 سال با میانگین 56/ 7±94/ 37 بود. در بررسی سوالات کمی، میانگین نمره ی اساتید 2.76±12.13 از 20 شده است و ارتباط معناداری بین آن با جنسیت (05/ 0p) نتایج مطالعه نشان داد که کیفیت اسلایدهای پاورپوینت به کار رفته در کلاس های تئوری اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل در حد نسبتا مطلوب قرار دارد. برای تمامی اعضای هیات علمی برگزاری کارگاه هایی از این نوع به طور دوره ای لازم و ضروری می باشد.
زبان:
فارسی
صفحه:
261
لینک کوتاه:
magiran.com/p1447868 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.