سخن نخست: تحلیلی بر حسابرسی داخلی در بخش عمومی

نویسنده:
چکیده:
اهمیت امر حسابرسی داخلی در دهه های اخیر رو به رشد بوده و حسابرسان داخلی در دنیای امروز نقش و جایگاه مناسبی را در بنگاه ها ایفا می کنند. بر خلاف سنوات قبل که به حسابرسان داخلی به عنوان عضو غیر مستقل و چشم و گوش مدیریت اجرایی نگاه می شد و بیشتر بر نقش ممیزی و رسیدگی های خاص مورد نظر تکیه می شد اکنون حسابرسان داخلی دارای انجمن های قوی بین المللی و استانداردهای انجام کار هستند و با جایگاهی متصل به هیئت مدیره و ارتباط تنگاتنگ با کمیته حسابرسی و با نگاه راهبردی در راستای ارزش افزایی و بهبود عملیات بنگاه انجام وظیفه می کنند.
زبان:
فارسی
صفحات:
4 تا 5
لینک کوتاه:
magiran.com/p1450491 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!