پرونده قتل بی بی اصیلو در بوشهر به سال1844 م. (1260 ه ق)

نویسنده:
مترجم:
فرهاد پوریانژاد
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (ترویجی)
چکیده:

این مقاله، قتلی ناموسی را در بوشهر به سال 1844 م. (1260 ه..ق)*** بررسی می کند و سعی دارد نشان دهد مشکلات پیش روی فرآیند مدرن کردن اصلاح حقوقی این است که نمی توان یک جنبه از حقوق را بدون ایجاد تغییرات در کل نظام حقوقی اصلاح کرد. به عبارت دیگر، همان گونه که منتسکیو خاطر نشان می سازد کل روح و ماهیت حقوقی هر عصری باید تغییر کند. به علاوه این مقاله انعطاف پذیری شریعت در خصوص عرف و سنت محلی از یک سو و ذی نفع بودن جامعه و فرد را از سوی دیگر به تصویر می کشد، اما ثابت می کند که شریعت اسلامی، طبق دلائل ارائه شده با قانون انگلستان همخوانی ندارد.

زبان:
فارسی
صفحات:
111 تا 130
لینک کوتاه:
magiran.com/p1453793 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!