بررسی عوامل موثر بر وضعیت نشر کتاب در استان کهگیلویه و بویراحمد از دیدگاه ناشران و کتابفروشان (1380-1390)

پیام:
چکیده:
هدف از این پژوهش تعیین عوامل موثر بر وضعیت نشر در استان کهگیلویه و بویراحمد طی سالهای 1390-1380 از دیدگاه ناشران و کتابفروشان است. این پژوهش کاربردی از نوع پیمایشی توصیفی است. جامعه مورد مطالعه تعداد 3 ناشر و 36 کتابفروشی بودهاند که دست کم 30 درصد از حجم کارشان را کتاب تشکیل میدهد. ابزار پژوهش دو پرسشنامه جداگانه برای ناشران و کتابفروشان است. به شیوه توصیفی تجزیه و تحلیل شده اند. در راستای داده ها به کمک نرم افزارهای Excelو SPSS پاسخ به پرسشهای اساسی پژوهش، نتایج بدست آمده، نشانگر تعداد تقریبی 127 عنوان کتاب منتشر شده در موضوعات مختلف و شمارگان تقریبی 480000 جلدی طی سالهای مورد بررسی است.بالاترین عناوین منتشر شده متعلق به حوزه تاریخ و جغرافیا (33 / 85) درصدو پس از آن ادبیات(27/55 درصد) است. رضایت ناشران و کتابفروشان از حرفه شان متوسط (با میانگین 27 /3) است.تاثیراداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی بر روند کاری نشر استان، از دیدگاه ناشران و کتابفروشان، از همه نهادها و سازمانها بیشتر است. از جمله مهم ترین عوامل موثر بر نشر از دیدگاه ناشران و کتاب-فروشان، عدم حمایت دولت ازعوامل نشر و توزیع کتاب، برداشتن یارانه های مربوط به کاغذ و کتاب،عدم آموزش و تخصص کافی ناشران و کتابفروشان و سایر دست اندرکاران، عدم وجود فرهنگ مطالعه و نارسائی نظام آموزشی و پرورشی و نظام تک متنی در دوره های آن میباشد.
زبان:
فارسی
در صفحه:
41
لینک کوتاه:
magiran.com/p1467096 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.