سیری بر مفاهیم پایه و مهارت های سواد اطلاعاتی

پیام:
چکیده:
این مقاله مروری به بیان مفهوم سواد اطلاعاتی، اهمیت و کاربرد آن در نظام های آموزشی و دانشگاهی می پردازد. سواد اطلاعات یک ابزار مهم راهبردی در جوامع و نظام های اطلاعاتی می باشد و به گروه یا قشر خاصی تعلق ندارد بلکه هر شهروندی که در جامعه دانش مدار زندگی می کند لازم است داری توانمندی های تعریف شده در چهارچوب سواد اطلاعاتی باشد. لذا در این مقاله هم سعی شده گروه های مختلف مشغول در جامعه دانشگاهی مورد نظر واقع شود.
زبان:
فارسی
در صفحه:
34
لینک کوتاه:
magiran.com/p1474685 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!