نقش الگوی سپرالکترو مغناطیسی جدید در کاهش امواج مایکروویو(مطالعه موردی باند بسامدی ایکس)

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

باند بسامدی ایکس دارای محدوده بسامدی 5/12-8 گیگاهرتز بوده و کاربردهای متنوعی مانند کنترل ترافیک هوایی، ارتباطات ناوبری دریایی و... دارد. عدم کنترل مواجهه با این امواج می تواند باعث آسیب به سلامت شاغلین شود. استفاده از حفاظ، راهکار کنترلی برتر در پیشگیری از مواجهه با امواج مایکروویو است. در این مطالعه سعی شد با استفاده از نانو ذرات اکسیدنیکل و رزین اپوکسی، سپر الکترومغناطیس جدیدی جهت کنترل این امواج ساخته شود.

روش بررسی

در این تحقیق از رزین اپوکسی و نانوذرات اکسید نیکل (7 درصد وزنی) در ضخامتهای 2، 4 و 6 میلیمتر جهت ساخت نانوکامپوزیت استفاده شد. با استفاده از دستگاه هایXRD وFESEM مشخصات کیفی و کمی نانو ذرات تعیین و مقادیر اثربخشی حفاظتی نانوکامپوزیتها با استفاده از دستگاه Vector Network Analyzer اندازه گیری شد.

یافته ها

میانگین مقادیر اثربخشی حفاظتی نانوکامپوزیتها برای ضخامتهای مورد نظر به ترتیب 68/ 2، 09 /5 و 35 /5 دسی بل بود که معادل 98/ 45، 01 /69 و87/ 70 درصد کاهش می باشد. حداکثر مقدار کاهش در باند بسامدی ایکس (96/ 8 دسی بل معادل 29/ 87 درصد) توسط نانوکامپوزیت 6 میلیمتری و در بسامد 51/8 گیگاهرتز بدست آمد. با افزایش ضخامت، میانگین اثربخشی حفاظتی نانوکامپوزیتها افزایش یافت.

نتیجه گیری

می توان از نانوکامپوزیتهای ساخته شده به عنوان حفاظ مناسب جهت کنترل امواج مایکروویو باند بسامدی X استفاده نمود. می توان برای کنترل شدت مایکروویو در بسامدهای ویژه ای مانند 52/ 8 و 51 /8 گیگاهرتز از سپر 6 میلیمتری اپوکسی و نانوکامپوزیتی استفاده نمود اما با توجه به مسائل فنی و اقتصادی، نانوکامپوزیت 4 میلیمتری سپر مطلوب جهت کنترل امواج مایکروویو باند بسامدی ایکس (GHz 12/5-8) است. با توجه به مقدار میرایی موردنیاز و نیز صرفه اقتصادی، می توان با استفاده از ماتریس کاهندگی، سپر الکترومغناطیس مناسب را انتخاب نمود.

زبان:
فارسی
صفحات:
83 -99
لینک کوتاه:
magiran.com/p1475136 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.