بررسی مشخصات فردی، علایم بالینی شایع و سابقه رژیم غذایی مصرفی در مبتلایان به دیابت نوع یک و دیابت نوع دو دراسلامشهر تهران

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
دیابت از شایع ترین اختلالات متابولیک در ایران می باشد. هدف این پژوهش، بررسی مشخصات فردی، علائم بالینی و سابقه رژیم غذایی در مبتلایان به دیابت نوع یک یا دو در اسلامشهر تهران بوده است.
روش کار
این مطالعه گذشته نگر مقطعی، به بررسی مبتلایان به دیابت نوع یک یا دو در اسلامشهر که طی سال های 1388 تا 1390 به مراکز درمانی مراجعه کرده و تشکیل پرونده داده بودند، پرداخت. پرسشنامه فردی، پرسشنامه تکرر غذایی و مصاحبه جهت جمع آوری داده ها مورد استفاده قرار گرفت. در بررسی آماری، آزمون های «مربع کای» و «تی تست» و «آنالیز واریانس» استفاده شدند.
یافته ها
فراوانی دیابت نوع دو بیشتر از نوع یک بوده (01/0p<)، فراوانی مبتلایان مونث بیشتر از مبتلایان مذکر بود (01/0p<). سابقه خانوادگی ابتلا به دیابت به ترتیب در 64% و 82% از مبتلایان به دیابت نوع 1 و 2 وجود داشت. سابقه تنش های روانی به ترتیب در 7/48% و 9/42% از مبتلایان به دیابت نوع 1 و 2 و سابقه رخداد آزاردهنده به ترتیب در 5/27% و 1/27% از مبتلایان به دیابت نوع 1 و 2، گزارش گردید. میانگین مصرف روزانه غلات در مبتلایان به دیابت نوع 1 و 2 نسبت به حداقل میزان نیاز روزانه، کمتر بود (001/0p<).
نتیجه گیری
بروز دیابت در زنان شایع تر از مردان و بروز دیابت نوع دو شایع تر از نوع یک بوده و زمینه های ژنتیکی، تاریخچه خانوادگی، نوع رژیم غذایی و سابقه تنش های روانی از مهم ترین عوامل مرتبط با بروز دیابت بوده اند.
زبان:
فارسی
صفحات:
93 -102
لینک کوتاه:
magiran.com/p1494423 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.