مقایسه تطبیقی تهدیدات فنی-فناورانه استان خراسان جنوبی با استان های خراسان رضوی و خراسان شمالی

چکیده:
پیشرفت سریع فناوری از سویی رفاه و آسایش انسان را بیشتر کرده است، از سویی دیگر باعث رخداد سوانح مختلف شده است که هرساله هزاران نفر به علت نقصان ایمنی جان باخته یا مصدوم می گردند. با افزایش تمرکز جمعیت، ساختمان ها و زیرساخت ها احتمال بروز حوادث به صورت بالقوه بالا می رود و به تبع آن تعداد افراد در معرض خطر، زیادتر می شوند. هدف از پژوهش حاضر شناسایی و مقایسه شاخص های تهدیدات فنی-فناورانه استان خراسان جنوبی با استان های خراسان رضوی و خراسان شمالی است. روش پژوهش حاضر توصیفی و مقایسه ای است و ابزار مورداستفاده آن به شیوه کتابخانه ای است. در این پژوهش مولفه های گواهی های فوت صادرشده توسط پزشک قانونی، تصادفات درون شهری، تصادفات برون شهری و احتمال آتش سوزی و انفجار در هر سه استان خراسان مورد برسی قرارگرفته است و پس از تلفیق نتایج اولیه، سپس خروجی نهایی با یکدیگر مقایسه شده است. بر طبق این بررسی ها، شهرستان های مشهد، چناران، نیشابور و سبزوار به عنوان یک پهنه با خطر بالا مشخص شده است. شهرستان های بیرجند و بجنورد به عنوان مراکز استان های خراسان جنوبی و شمالی نیز درتهدید خطر بالایی قرار دارد و سایر شهرستان ها به لحاظ این نوع تهدیدات وضعیت مناسب تری دارد.
زبان:
فارسی
صفحات:
9 -23
لینک کوتاه:
magiran.com/p1511810 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.