بررسی تطبیقی مکاتب مدعی سبک زندگی با تاکید بر معیارهای مکتب برتر

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

در سبک زندگی بشر، مکاتب مختلف هر کدام ارایه دهنده اصولی هستند که رفتارهای بشر را شکل می‌دهند. خیلی از رفتارهای انحطاطی بشر ناشی از تبعیت و پیروی از این اصول می باشد. مکاتبی که امروزه بر اثر خستگی از پیروی مسحیت کاتولیک در قرون وسطی به‌وجود آمده ظاهرا دچار یک سردرگمی شده و نتوانسته اند مدلی برای سبک زندگی ارایه دهند که راه سعادت انسان را تضمین کند. سیوالی که مطرح –می‌شود اینست که چه معیارهای برتری می تواند زندگی بشر را ضمانت کند و کدام مکتب دارای این معیارها است لذا محققین این پژوهش یازده معیار برتر را احصاء کرده و مکاتب مد نظر این تحقیق (مسحیت «قرون وسطی»، اومانیسم، ماتریالیسم، سکولاریسم، لیبرالیسم و مکتب اسلام) را با آن مقایسه نموده‌اند و مشخص گردید که تنها مکتب اسلام بوده که این یازده فاکتور در یک جا در خود جمع کرده است. و در نهایت به این سیوال پاسخ داده است که چه تفاوتی بین اصول و ویژگی این مکاتب با یگدیگر در مورد مقوله های سبک زندگی می‌‎باشد؟ که پاسخ این سیوال در جدول شماره چهارم این مقاله آمده است. پژوهش حاضر در زمره تحقیقات اکتشافی جای می‏گیرد. از نظر نوع تحقیق، این پژوهش در زمره مطالعات توسعه ای است.

زبان:
فارسی
در صفحه:
97
لینک کوتاه:
magiran.com/p1512922 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!