اسلام هراسی در روسیه: تبیین جامعه شناختی ریشه ها و چالش ها

چکیده:
هدف مقاله حاضر، بررسی روند پیدایش و نفوذ اسلام هراسی در روسیه کنونی است؛ عاملی موثر که روسیه را از سایر کشورهای غربی در مواجه با مسلمانان متمایزمی سازد، ویژگی های تاریخی متفاوت و نقش ملی گرایی افراطی است که از رشد جمعیت مسلمانان در روسیه نگران است؛ این عامل با آنکه کم و بیش در کشورهای غربی نیز وجوددارد در روسیه ابعادی گسترده تر یافته و بدیهی است با وجود عوامل دیگر، ترس از اسلام و مسلمانان از نظر نژاد اسلاو جدی تر باشد؛ همچنین بررسی ها نشان می دهند که عملکرد رسانه های غربی در معرفی اسلام به عنوان دین ترور و خشونت، بدویت و واپس گرایی را می توان در شکل گیری ذهنیت مردم روسیه نسبت به مسلمانان موثر دانست؛ همچنین بررسی تحول های اخیر در روسیه نشان می دهد، دولت روسیه با توجه به تجارب تاریخی تلاش می کند که روابط خود را با این اقلیت بزرگ دینی بهبودبخشد و این در حالی است که انجام حملات تروریستی و انتحاری مسلمانان افراطی در بروز ذهنیت ترس از اسلام در میان اقشار غیر مسلمان روسیه نقشی مهم ایفامی کند. در این مقاله ضمن بررسی وضعیت مسلمانان در روسیه براساس روش توصیفی- تحلیلی، ریشه ها و ابعاد مختلف پدیده اسلام هراسی در روسیه بررسی خواهدشد.
زبان:
فارسی
صفحات:
111 -136
لینک کوتاه:
magiran.com/p1514032 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!