جمهوری اسلامی ایران و عراق نوین: تبیینی بر کاربرد قدرت نرم در عراق نوین درراستای تحقق ارزش های انقلاب اسلامی

چکیده:
امروزه به ویژه با توجه به تحول های جهان اسلام، نزدیکی جوامع مسلمان به مثابه ضرورتی تعیین کننده در عرصه بین المللی احساس می شود؛ این در حالی است که قدرت نرم به مثابه چهره ای جدید از اعمال قدرت در سطح بین المللی مطرح می شود که با تاکید بر بنیان های ناملموس قدرت، بیانگر لزوم به کارگیری شیوه هایی مقبول و درعین حال، مشروع تر در جهت حصول به اهداف در حوزه سیاست خارجی است و کار ویژه اصلی آن شکل دهی ترجیح های دیگران بوده، دارای منابعی مانند دین و فرهنگ، ارزش های سیاسی و سیاست خارجی است. در فضای دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی ایران می تواند با درنظرگرفتن اهداف ارزشی خود درخصوص سایر جوامع اسلامی از منابع قدرت نرم بهره گیری کند و با توجه به نقش و جایگاه استراتژیک عراق در جهان اسلام و وجود اشتراک های عدیده اش، بیش از سایر جوامع اسلامی می تواند مورد توجه ایران قرارگیرد؛ در این ارتباط، این نوشتار، باورمند است که به دلیل وجود منابع متعدد قدرت نرم ایران در عراق به کارگیری و مدیریت صحیح آنها دستاوردهایی مثبت و پایدار را برای تحقق ارزش های اسلامی انقلاب ایران در بر خواهدداشت و به بهترین، مشروع ترین و درعین حال، پایدارترین شکل ممکن، تامین کننده اهداف مورد نظر خواهدبود؛ در این ارتباط، مسئله این پژوهش، شناخت منابع قدرت نرم ایران در عراق نوین است که می تواند زمینه ای برای تحقق ارزش های متعالی انقلاب در جهان اسلام باشد.
زبان:
فارسی
صفحات:
61 -86
لینک کوتاه:
magiran.com/p1514034 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!