رویکرد پدیدارشناسانه مرلوپونتی به رابطه هنر و بدن

نویسنده:
پیام:
چکیده:
این مقاله سعی دارد، اهمیت بدن در تکوین هنر و به ویژه نقاشی را به عنوان یکی از مصادیق آثار هنری تبیین و توصیف نماید. از مقدمه و دو بخش تشکیل یافته است. در بخش مقدمه تلاش کرده ایم تصویری از پدیدارشناسی مرلوپونتی را ارائه دهیم تا جایگاه رویکرد پدیدارشناسی او نسبت به هنر برای خواننده بیشتر شناخته شود. در بخش اول، تحت عنوان ادراک حسی نقش این ادراک و رابطه تنگاتنگ آن با بدن در شناخت جهان، اجمالا موردبررسی قرار گرفته است. در بخش دوم، یعنی هنر و جهان ادراک حسی، به بررسی نقش بدن در تکوین هنر نقاشی با تکیه بر نقاشی های پل سزان پرداخته شده؛ این بخش از دو بخش فرعی: بدن و نقاشی و زبان و نقاشی تشکیل یافته است. ازنظر مرلوپونتی، نمی توانیم تصور کنیم که ذهن چگونه نقاشی میکشد اما این هنرمند است که با گشودن بدناش به جهان این کار را میکند. او با نقد تفکر فلسفی دکارتی و تفکر علمی در مقالات اش ازجمله «چشم و ذهن» و «شک سزان» و همچنین سایر نوشته هایش، بین هنرمند و جهان و بدن نوعی اتحاد قائل است. بهترین مثال برای این وحدت، نقاشی است.
زبان:
فارسی
صفحه:
1
لینک کوتاه:
magiran.com/p1515084 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.