تحلیل هزینه- منفعت افشای سرمایه فکری از دیدگاه صاحب نظران و کارشناسان حسابداری

چکیده:
امروزه با گذر از اقتصاد صنعتی و دستیابی به اقتصاد مبتنی بر دانش،گزارشگری سرمایه فکری برای شرکت ها به یک امر ضروری و حیاتی تبدیل گردیده است. به طوری که شواهد متعددی حاکی از آن است که شرکت ها به منظور بهبود شرایط برای پیش بینی وضعیت آتی، تعیین ارزش ذاتی و کاهش عدم تقارن اطلاعاتی، به طور داوطلبانه این اطلاعات را افشا می کنند. در میان انبوه تحقیقات در خصوص اهمیت گزارشگری سرمایه فکری و تاثیر آن بر موارد مختلف از جمله عملکرد مالی، ارزش بازار و...، تجزیه و تحلیل هزینه- منفعت گزارشگری این دست از اطلاعات کمتر به چشم می خورد. از این رو هدف پژوهش حاضر تجزیه و تحلیل هزینه- منفعت افشای اطلاعات سرمایه فکری توسط شرکت ها از دیدگاه صاحب نظران و کارشناسان ارشد حسابداری برای تعیین اهمیت اطلاعات سرمایه فکری برای استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری و تعیین موانع و منافع حاصل از افشای این اطلاعات می باشد.
به این منظور پرسشنامه کرکلس و پانس (2013) برای 345 نفر از صاحب نظران و کارشناسان ارشد حسابداری ارسال گردید که از این میان 128 پرسشنامه برگشت داده شد. پس از آن با استفاده از آزمون های دوجمله ای و فریدمن، تحلیل های آماری لازم صورت گرفت. نتایج بیان گر آن بود که از دیدگاه صاحبنظران و کارشناسان حسابداری، ارائه و افشای اطلاعات سرمایه فکری به موجب افزایش مربوط بودن اطلاعات درون گزارشات مالی برای استفاده کنندگان با اهمیت می باشد و هم چنین نبود سیستم های اطلاعاتی برای شناسایی و اندازه گیری منابع نامشهود و هزینه بالای توسعه ی چنین اطلاعاتی از جمله مهم ترین دلایل بازدارنده ی افشای اطلاعات سرمایه فکری تا به حال بوده و افزایش شفافیت شرکت و بهبود اعتبار و تصویر شرکت از جمله منافع اصلی حاصل از افشای این اطلاعات می باشند.
زبان:
فارسی
صفحات:
95 -104
لینک کوتاه:
magiran.com/p1522955 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!