اثبات ماهیت دوگانه حق از منظر علامه طباطبائی

نویسنده:
پیام:
چکیده:
نوشتار حاضر درباره یکی از بحث های مهم فلسفه حق است و آن اینکه آیا «حق» در کاربرد «حق داشتن» از نظر علامه طباطبائی امری تکوینی است یا اعتباری؟ به این معنا که وقتی حق داشتن در سیاست و حقوق و اخلاق به کار می رود، با قطع نظر از جعل جاعل آیا واقعیت نفس الامری دارد یا امری اعتباری است؟ با توجه به اینکه علامه طباطبائی از شخصیت های برجسته و صاحب نظر در علوم انسانی بوده و نظرش در مسئله حق تاثیرگذار است، نوشتار حاضر به بررسی نظر ایشان در این زمینه می پردازد و درصدد اثبات این مدعاست که طبق مبانی و اندیشه های ایشان در تفسیر شریف المیزان، چنین نیست که حق فقط ماهیتی اعتباری داشته باشد؛ بلکه ایشان برای حق ماهیتی دوگانه (اعتباری و تکوینی) قایل است. تبیین اطلاعات در این پژوهش به روش تحلیل عقلی و انتقادی بوده و جمع آوری اطلاعات به صورت مطالعه اسنادی انجام شده است.
زبان:
فارسی
در صفحه:
101
لینک کوتاه:
magiran.com/p1524601 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!