مروری بر مطالعات انجام شده در زمینه آگاهی و رفتارهای ایمن کارگران در ایران

چکیده:
زمینه و هدف
اکثر مردم جهان در سن کار و تولید هستند. یکی از راهکارهای ارتقای سطح پیشگیری و کنترل حوادث شغلی، افزایش سواد سلامت و آموزش مسوولین و کارگران از چگونگی انجام کار ایمن است . هدف از این پژوهش، بررسی تعدادی از مطالعاتی است که سنجش آگاهی و رفتارهای ایمن کارگران در ایران و اثربخشی مداخلات آموزشی در این زمینه را مورد بررسی قرار داده است.
مواد و روش ها
با جستجوی نظام مند بانک اطلاعاتی PubMed وSID در طی سالهای اخیر و برای به دست آوردن عناوین و خلاصه مقالات حاوی نتایج مرتبط با ارتقای رفتارهای ایمن کارگران22 مقاله مرتبط با بررسی متون انتخاب شدند و نتایج حاصل از آنها در این مطالعه مورد بحث قرار گرفت. از این مقالات تعداد10 مورد که در آنها از نظریه ها و الگوها در مداخلات آموزشی در ارتقای رفتار های ایمن کارگران در ایران استفاده شده بود بصورت جداگانه در جدول ذکر شدند و اثر بخشی آنها مورد ارزیابی و تحلیل قرار گرفته است .
یافته ها
گروه های مورد بررسی و یا تحت آموزش، غالبا قشر عظیم کارگران هستند که در معرض خطرات ناشی از رفتارهای نا ایمن در محیط کار می باشند.آنچه در مقالات منتخب مشاهده شد در قالب پنج محور بررسی گردید. از پیامدهای مداخلات آموزشی، گسترش فرهنگ ایمنی در محیط کار ذکر شده است. در اکثر موارد، برنامه های آموزشی طراحی شده برای ارتقای رفتار ایمنی و به صورت بحث گروهی و اصول یادگیری بزرگسالان بوده است.
نتیجه گیری
جمع بندی مقالات مورد بررسی نشان از تاکید ضرورت توجه به ارتقای رفتارهای ایمن کارگران دارد. عوامل انسانی بروز حوادث در محیط کار بسیار حائز اهمیت است و می توان با مداخله ی آموزشی، آگاهی و رفتار ایمنی را در قشر کارگران ارتقاء داد و موجب کاهش رفتار نا ایمن شد.
زبان:
فارسی
صفحه:
25
لینک کوتاه:
magiran.com/p1525584 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.