ارزیابی قابلیت کشت انگوردیم در نواحی روستایی شهرستان مریوان با استفاده از روش SWOT(مطالعه موردی: دهستان سرکل)

چکیده:
دهستان سرکل، به دلیل استقرار در مناطق کوهستانی، با مشکلات توسعه فیزیکی و کشاورزی مواجه است. بنابراین با توجه به شرایط اقلیمی خاص خود، شرایط مناسبی برای کشت انگور دیم فراهم شده است. هدف تحقیق شناخت توانمندی ها و پتانسیل های محیطی و قابلیت ها و مزیت های تولیدی محصول انگور دیم جهت برنامه ریزی متناسب با امکانات بالقوه و بالفعل این دهستان است. به این منظور در سال زراعی 1392 پرسشنامه ای تهیه شد و با استفاده از فرمول کوکران 343 بهره بردار مورد پرسش گری قرار گرفتند. پژوهش با استفاده از روش پیمایش، مطالعات میدانی و تعیین نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدها به ارائه راهبردهای در جهت ارزیابی قابلیت کشت انگور دیم پرداخته است. درگام بعد، راهبردهای ارائه شده با استفاده از ماتریس(QSPM) اولویت بندی شده است. نتایج نشان می دهد راهبردهای برنامه ریزی کشت انگوردیم از نوع تهاجمی است. در ماتریس ارزیابی عوامل داخلی، نمره های نهایی52/2 صدم ، نشان می دهد که توسعه کشت و تولید انگوردیم دهستان سرکل ازنظر عوامل درونی(داخلی) دارای قوت است . ماتریس ارزیابی عوامل خارجی با مجموع امتیاز44/3 صدم نشان دهنده آن است که در وضعیت موجود، توسعه کشت و تولید انگوردیم دهستان سرکل می تواند با تقویت فرصت ها در مقابل تهدیدها به خوبی عمل کند. درنهایت با استفاده از ماتریس(QSPM) راهبرد (SO6) با عنوان«احداث صنایع تبدیلی و تکمیلی جهت ذخیره انگور و کاهش ضایعات» انتخاب و معرفی شد.
زبان:
فارسی
صفحه:
415
لینک کوتاه:
magiran.com/p1538137 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.