ارزیابی سطوح توسعه یافتگی مناطق روستایی، شهرستان کوهرنگ

چکیده:
درک بهتر پدیده های جغرافیایی و شناخت علمی مکان های جغرافیایی مستلزم در اختیار داشتن اطلاعاتی جامع از مکان های مورد نظر است. همچنین آگاهی از پراکنش فضایی و سطوح توسعه یافتگی پیش نیاز طرح ها و برنامه های توسعه روستایی محسوب می گردد. از این رو، هدف پژوهش حاضر، ارزیابی سطوح توسعه یافتگی مناطق روستایی شهرستان کوهرنگ بود. جامعه آماری پژوهش، نواحی روستایی بالای ده خانوار شهرستان کوهرنگ بودند (132 روستا). داده های مورد نیاز از نوع داده های ثانویه بودند، که به وسیله ی طراحی چک لیستی با عنوان شناسنامه ی روستا با مراجعه به سالنامه ی آماری شهرستان کوهرنگ در سال 1390 تکمیل گردید. در پژوهش حاضر برای سنجش توسعه یافتگی روستاهای مورد مطالعه از روش ترکیبی VIKOR-AHP بهره گرفته شده است. همچنین به منظور تعیین توزیع بهینه ی شاخص ها، ضریب جینی به کار رفت. داده پردازی نیز با استفاده از نرم افزارهای MATLAB 7.10 و Expert Choice انجام گرفته است. نتایج بررسی درجه ی توسعه یافتگی نشان می-دهد، روستای «قلعه علی آباد» با درجه 994/0 بالاترین و روستای «دزک چشمه» با درجه 005/0 پائین ترین درجه ی توسعه یافتگی را داشته اند . فزون بر آن، نتایج حاکی از وضعیت نامطلوب توسعه یافتگی در منطقه ی مورد مطالعه (با میانگین 217/0 در دامنه ی صفر تا یک) بود به نحوی که اغلب روستاها (21/46 درصد) با درصد جمعیتی 53/39 در سطح کاملا توسعه نیافته قرار گرفتند. فزون بر آن نتایج ضریب جینی و ضریب پراکندگی نشان داد که شاخص های متعارف توسعه روستایی به صورت مناسب توزیع نشده اند. بنابراین، پیشنهاد می شود که بازنگری ویژه ای، نسبت به تعیین مراکز و کانون های اصلی خدمات رسانی بر اساس نظام سلسله مراتبی سکونت گاه ها شود.
زبان:
فارسی
صفحه:
383
لینک کوتاه:
magiran.com/p1538139 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.