تاثیر مشخصه های انواع مختلف افت ولتاژهای نامتقارن بر گشتاور گذاری موتور سنکرون

پیام:
چکیده:
افت (فلش) ولتاژ یکی از پدیده های مبحث کیفیت برق به شمار می رود و تاثیر آن روی تجهیزات الکتریکی بسیار مورد توجه است. مهمترین اثر فلش ولتاژ روی ماشین های دوار، نوسانات گشتاور الکترومکانیکی در حین و بعد از فلش است. در این مقاله، با استفاده از یک تئوری ساده به نام تحلیل مسیر شار استاتور، چگونگی تولید این نوسانات گشتاور و نیز تاثیر مشخصات فلش ها روی شدت نوسانات، بررسی شده است. همچنین، مشخصات فلش هایی که شدیدترین اثرات را دارند، مشخص شده اند. این مشخصات شامل دامنه فلش، طول دوره آن و فاز ولتاژ هنگام وقوع فلش هستند. برای بررسی صحت تئوری ادعا شده، یک موتور سنکرون نمونه شبیه سازی شده و با اعمال انواع فلش به آن، نتایج از نظر تحلیل مسیر شار و مشخصات فلش های بحرانی، با تئوری ارائه شده مقایسه می گردد. نتایج شبیه سازی، صحت تئوری مطرح شده را تایید می کند.
زبان:
فارسی
صفحه:
135
لینک کوتاه:
magiran.com/p1554445 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.