اثرات لاروکشی و ضدتغذیه ای برخی گیاهان بومی مگالایا علیه لارو سن چهارم کرم غوزه پنبه Helicoverpa armigera (Hübner)

چکیده:
در این مطالعه، اثرات لاروکشی و ضدتغذیه ای هفت گیاه بومی شاملPinus kesiya Royle (Pinaceae), Lantana camara Linn. (Verbenaceae), Litsea cubeba Lour. (Lauraceae), Gaultheria fragrantissima Wall. (Ericaceae), Mikania micrantha Kunth.(Asteraceae), Ambrosia artemisiifolia Linn.(Asteraceae) و Eupatorium riparium Regel (Asteraceae)که در مگالایای کشور هند گسترش وسیعی دارند، عیله لاروهای سن چهارم کرم غوزه پنبهHelicoverpa armigera (Hübner) در شرایط آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفت. تاثیر عصاره های تمام گیاهان با افرایش غلظت افزایش یافتند. اما با این حال تاثیر چهار گیاه شامل L. camara، G. fragrantissima، L. cubeba، و P. kesiya به طور معنی داری نسبت به کنترل منفی (حلال) و عصاره های A. artemisiifolia, E. riparium and M. micarantha بالاتر بود. عصاره متانولی L. camara موجب بالاترین مرگ و میر مابین 77/27 و 33/53 درصد در غلظت های مورد آزمایش (25/0، 5/0 و 1 درصد w/v) شد درحالی که عصاره G. fragrantissima بالاترین تاثیر بازدارنده تغذیه در حدود 92/50 و 61/70 درصد به ترتیب در غلظت های 1/0 و 5/0 درصد بود. عصاره برگ های L. cubeba دارای سمیت گوارشی و ضدتغذیه ای زیادی در بالاترین غلظت بود. این درحالی است که عصاره برگ های سوزنی کاج P. kesiya در بالاترین غلظت اثرات سمیت گوارشی و ضدتغذیه ای متوسطی داشت. تجزیه فیتوشیمی این چهار گیاه نشان داد که عصاره گیاهان فوق حاوی پنج گروه مختلف از ترکیبات شیمیایی هستند که هر کدام از آن ها برای آفات مضر و زیان بار هستند. بنابر این می توان نتیجه گیری نمود که چهار گیاه از هفت گیاه مورد مطالعه دارای تاثیر حشره کشی مناسبی هستند که لازم است برای تولید حشره کش های گیاهی موثر مورد بررسی های بیش تری قرار گیرند.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
انگلیسی
صفحات:
447 -460
لینک کوتاه:
magiran.com/p1563896 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!