مدیریت کنترل مگس گیلاس (Rhagoletis cerasi L.)با استفاده از روش طعمه مسموم پاشی

پیام:
چکیده:
مگس گیلاس(Rhagoletis cerasi L.) یکی از آفات مهم و کلیدی انواع گیلاس و آلبالو در ایران است. حشرات ماده پس از جفت گیری و هم زمان با تغییر رنگ ارقام دیررس گیلاس، تخم های خود را داخل نسج میوه و زیر پوست آن قرار می دهند. لاروهای جوان آفت پس از تفریخ تخم، شروع به تغذیه از قسمت گوشت میوه کرده و آن را از بین می برند. در حال حاضر در مناطق مختلف کشور 1 تا 3 نوبت سمپاشی جهت کنترل این آفت انجام می شود. این تحقیق در راستای مدیریت کنترل مگس میوه در دو منطقه کرج و بجنورد در سال های 1386 و 1387 انجام شد. به منظور کاهش مصرف سموم و آلودگی های زیست محیطی، از مخلوط پروتئین هیدرولیزات و مالاتیون ( EC 57%) به صورت پاشش روی یک سوم پایین تاج درختان در یک و دو نوبت، اسپری پاشی تنه درختان آزمایشی تا ارتفاع 2 متر از سطح زمین با اسپینوسد (GF-120®) در دو و سه نوبت، اسپری پاشی تنه درختان آزمایشی تا ارتفاع 2 متر از سطح زمین با پروتئین هیدرولیزات و مالاتیون در دو و سه نوبت همراه با شاهد و سمپاشی کل تاج درخت (عرف محل) انجام شد. هدف از این کار، جلب و تغذیه حشرات کامل آفت و از بین رفتن آنها بوده است. ارزیابی به صورت بازدید تصادفی 160 عدد میوه از هر تکرار انجام شد. نتایج حاصل نشان می دهد از میان هفت تیمار آزمایشی، محلول پاشی یک سوم پایین تاج درخت با حشره کش مالاتیون و پروتئین هیدرولیزات در دو نوبت در سال 1386 در بجنورد و کرج با میانگین های (67/0±42/4) و (57/0±38/4) و در سال 1387 با میانگین های (23/0±24/2) و (65/0±81/2) در همان مناطق، به همراه طعمه مسموم پاشی تنه درختان تا ارتفاع 2 متری با سم مالاتیون و پروتئین ئیدرولیزات در سه نوبت در سال 1386با مبانگبن های (18/0±6/4) و (83/0±69/4) در بجنورد و کرج و در سال 1387 با میانگین های (93/0±85/4) و (0±41/1) و محلول پاشی تنه درختان تا ارتفاع 2 متری در سه نوبت با GF-120 در سال 1386 با میانگین های (47/0±6/3) و (24/0±22/4) در بجنورد و کرج و میانگین های (23/1±85/4) و (5/0±92/2) در سال 1387 در همان مناطق بهترین نتایج را داشته اند.
زبان:
فارسی
صفحات:
115 -124
لینک کوتاه:
magiran.com/p1568045 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.