بررسی مشاهدات آزمایشگاهی تاثیر مانع مثلثی شکل در کف مخزن بر ساختار جریان گل آلود

چکیده:
با توجه به رسوبگذاری جریان های گل آلود در مخازن سدها، شناخت هیدرودینامیک این جریان ها می تواند نقش بسزایی در شناخت پدیده های حاکم داشته باشد. استفاده از موانع نفوذناپذیر بر سر راه این جریان ها یک راهکار موثر در افزایش عمر مفید سدها خواهد بود. در این تحقیق تاثیر حضور مانع نفوذناپذیر مثلثی بر مکانیزم حرکت جریان های گل آلود، بصورت آزمایشگاهی بررسی شده است. سرعت بدنه جریان گل آلود در عمق، با استفاده از سرعت سنج صوتی اندازه گیری شده و پروفیل های غلظت جریان از روش ABS و بر اساس داده های پراکنش محاسبه شده اند. نتایج نشان می دهد که وجود مانع سبب کاهش سرعت پیشروی پیشانی جریان گل آلود در طول کانال، بطور میانگین تا 35 درصد می شود. امواج شکل گرفته در بالادست مانع از نوع A می باشد. شکل گیری پرش هیدرولیکی بعد از مانع سبب شده است که رژیم جریان ضمن عبور از مانع از حالت فوق بحرانی به حالت زیربحرانی تغییر یابد. وجود مانع سبب شکل گیری و تغییر در پروفیل های سرعت در بالا دست مانع می شود. به علت وجود مانع یک حوضچه ته نشینی رسوب در بالادست مانع شکل گرفته که محل مناسبی برای ته نشینی و بدام انداختن رسوبات می باشد. راندمان تله اندازی ذرات رسوب در پایین دست مانع نسبت به مقادیر مشابه در حالت بدون مانع بطور میانگین تا 33 درصد افزایش یافته است.
زبان:
فارسی
صفحات:
35 -50
لینک کوتاه:
magiran.com/p1588458 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.