تولید آزمایشگاهی الیاف شب تاب پلی پروپیلن با استفاده از رنگ دانه های فسفرسانی حین فرایند مذاب ریسی

چکیده:
استفاده از رنگ دانه های فسفرسانی برای مصارفی مانند پوشاک حفاظتی و ایجاد طرح های راهنما همواره مورد توجه است. در گذشته استفاده از این رنگ دانه ها در منسوجات به شکل رنگرزی و چاپ انجام می شد که دارای معایبی از قبیل تولید پساب زیاد و نامحلول در آب و مدت زمان طولانی فرایند بود. تولید الیاف مصنوعی شب تاب هنگام مذاب ریسی می تواند این معایب را برطرف کند. در این پژوهش، برای تولید الیاف پلی پروپیلن شب تاب، مقادیر مختلف رنگ دانه فسفرسانی پیش از فرایند مذاب ریسی به مواد اولیه افزوده شد. سپس، الیاف نوریس تولید شد و برای رسیدن به آرایش یافتگی کامل زنجیر های مولکولی در عملیات کشش قرار گرفت. دو روش افزودن رنگ دانه فسفرسانی شامل ( )1اختلاط مستقیم گرانول و رنگ دانه فسفرسانی و ( )2تهیه مستربچ و اختلاط آن با گرانول بررسی شد. آزمون های طیف نورسنجی، نورسنجی (ارزیابی زمان پس تابش) و کششی (اندازه گیری استحکام و ازدیاد طول تا پارگی) روی نمونه ها انجام شد. با توجه به نتایج ملاحظه شد، با افزایش درصد رنگ دانه فسفرسانی در بستر الیاف پلی پروپیلن تا %10رنگزای فسفرسانی باعث افزایش مقدار پس تابش و خلوص رنگ نمونه ها شده است. همچنین، خواص مکانیکی این الیاف کاهش یافته است. اما، انتخاب مقدار بهینه رنگ دانه فسفرسانی و اعمال کشش به الیاف نوریس، باعث افزایش مقدار بازتاب و روشنایی در الیاف کشیده شده می شود.
زبان:
فارسی
صفحات:
29 -33
لینک کوتاه:
magiran.com/p1597891 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.