مطالعات موردی: طرح مطالعه مغفول در پزشکی

چکیده:
در تحقیقات بالینی، مطالعات را می توان به مطالعات مشاهده ای و مداخله ای طبقه بندی کرد. در یک تقسیم بندی کلی، مطالعات مشاهده ای را می توان در دو دسته توصیفی و تحلیلی جای داد. مطالعات مورد-شاهدی، همگروهی و مقطعی، طرح های مطالعاتی معروف در دسته مطالعات توصیفی می باشند. یکی دیگر از طرح های مطالعاتی که در این دسته قرار می گیرد مطالعات موردی می باشند که خود شامل مطالعات گزارش مورد و سری موارد می باشد. هر چند بر اساس هرم شواهد، امکان اثبات رابطه علی توسط این طرح های مطالعاتی ضعیف است اما برخی نقاط قوت که مختص این طرح مطالعه می باشند، باعث شده است که پژوهشگران در موارد خاصی از این طرح های مطالعاتی استفاده نمایند. هدف مقاله حاضر، بررسی این دو طرح مطالعه و نحوه نگارش آن می باشد.
زبان:
فارسی
صفحات:
17 -19
لینک کوتاه:
magiran.com/p1599368 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.