بیداری اسلامی در اندیشه سیاسی امام خمینی (ره)

نویسنده:
پیام:
چکیده:
این نوشتار تاثیر اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) در بیداری اسلامی را مورد بررسی قرار می دهد . شوه کار در این پژوهش بهره گیری از روش کتابخانه ای با مراجعه به آثار به جای مانده از ایشان اعم از سخنرانی، پیام، کتاب، اعلامیه، و سیره ی عملی ایشان نسبت به بیداری اسلامی در کشورهای اسلامی و خصوصا بین جوانان می باشد.
در این نوشتار از تاثیر اندیشه های امام خمینی(ره) در قالب سخنرانی کتاب و اعلامیه های ایشان سخن به میان آمده است و نقش هدایت گری و بیدارگری ایشان نسبت به مسلمانان و جوانان کشورهای اسلامی منطقه مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته همچنین اعتراف دوست و دشمن نسبت به برانگیختن روح تعهد بیداری و خودباوری و ظلم ستیزی ایشان نسبت به مسلمانان منطقه و تاثیر شگرف اندیشه های سیاسی ایشان نسبت به بیدرای اسلامی بحث و ارزیابی شده است.
زبان:
فارسی
صفحه:
51
لینک کوتاه:
magiran.com/p1609330 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!