نقش دیپلماسی فرهنگی در صدور انقلاب اسلامی ایران

نویسنده:
پیام:
چکیده:
با وجود گذشت بیش از سه دهه از وقوع انقلاب اسلامی ایران و تاکیدات مکرر سران انقلاب بر سیاست صدور انقلاب هنوز این هدف به صورت مطلوب محقق نشده است (تاریخچه). بنابراین بررسی اینکه چرا صدور انقلاب به کندی پیش رفته و ارائه راهکارهای که این هدف را تسریع بخشد ضرورت دارد (مساله) هدف این مقاله شناسایی راهکارهایی است که امکان صدور انقلاب اسلامی را در فضای منطقه ای کنونی که برآمده از فرایند بیداری اسلامی است تقویت نماید، از این رو مقاله بیش از آنکه در جستجوی شناخت توصیفی و یا تحلیلی فرایند صدور انقلاب باشد در صدد است تا راهبرد مشخصی را برای تقویت تاثیرگذاری ایران بر فرایند بیداری اسلامی ملت های عرب خاورمیانه و شمال آفریقا ارائه دهد (هدف).
این مقاله بر اساس روش توصیف تحلیلی- علی است که بر اساس آن تاثیرات متغیر متسقل دیپلماسی فرهنگی بر صدور انقلاب اسلامی به عنوان متغیر وابسته سنجیده می شود (روش).
در این راستا مقاله با تاکید به اینکه مولفه فرهنگی قدرت ملی ایران موثرتر از سایر مولفه ها است، اتخاذ راهبرد دیپلماسی فرهنگی را مفید در حصول به مقصود دیده است. در این راستا ابعاد گوناگون دیپلماسی فرهنگی نیز معرفی شده که شامل دیپلماسی رسانه ای، علمی، ورزشی، حج و مناسک مذهبی و دیپلماسی شهری است (یافته).
زبان:
فارسی
صفحه:
157
لینک کوتاه:
magiran.com/p1609335 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!