بررسی آلایندگی فلزات سنگین در پایین دست محل دفن زباله های شهری اردبیل

چکیده:
محل‏های دفن پسماندهای شهری می‏توانند با انتشار آلاینده های ناشی از نفوذ شیرابه به خاک‏ها و آب‏های سطحی و زیرزمینی محیط پیرامون همراه باشند. روزانه 300 تن زباله های شهری بدون هیچ محافظی برای انتشار آلودگی در محل دفن شهر اردبیل رها می‏شوند. هدف از این پژوهش بررسی آلایندگی فلزات سنگین در پایین‏دست محل دفن زباله های شهری اردبیل است. برای بررسی آلودگی خاک‏های منطقه یک نمونه شاهد خاک از بالادست و 11 نمونه در امتداد آبراهه از پایین‏دست برداشت شد. برای بررسی آلودگی آب، یک نمونه آب از بالادست و چهار نمونه از چاه های پایین‏دست انتخاب شد. نتایج آنالیز عناصر در خاک با استاندارد خاک‏های ایران مقایسه شد که نشان داد غلظت روی بالاتر از حد استاندارد است. مقایسه میانگین داده ها در نمونه های پایین‏دست نسبت به نمونه شاهد با استفاده از آزمون T-Test نشان‏دهنده تاثیر محل دفن بر آلودگی خاک‏های پایین‏دست است. محاسبه فاکتور غنی‏شدگی و شاخص زمین‏انباشتگی غلظت بالای سرب، روی و کادمیوم را نشان داد. روند تغییرات غلظت عناصر در نمونه های آب بیانگر آلودگی آب در چاه های نمونه‏برداری شده نبود. محل دفن در مکان سنگی به‏شدت درزه‏دار، با شیب زیاد و خاک‏های شنی و کم‏عمق واقع شده لذا انتشار شیرابه باعث آلودگی گسترده‏ی خاک‏ها و آب‏های منطقه خواهد شد.
زبان:
فارسی
صفحات:
489 -506
لینک کوتاه:
magiran.com/p1637609 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.