مدل های جهانی برای بررسی شکوفایی گیاد روایانی (فیتوپلانکتونی) در دریای عمان و شمال غربی دریای عرب

چکیده:
در سال های اخیر، افزایشی در شکوفایی کشند قرمز در شمال غربی دریای عرب و دریای عمان مشاهده شده است که این سوال را در ذهن به وجود می آورد: آیا تغییرات اقلیمی باعث افزایش این روند شده است یا خیر؟ با هدف پاسخ به این سوال، در این پژوهش از مدل های مختلف سامانه زمین و داده های ماهواره ای استفاده شده است. داده های ماهواره ای دو شکوفایی را در این منطقه نشان می دهند، شکوفایی زمستانی که بیشینه آن در ماه فوریه و شکوفایی تابستانی که بیشینه آن در ماه سپتامبر است. تغییرات درون سالانه ای نیز در شکوفایی زمستانی حاصل از اثر پیچک های چرخندی که توزیع مکانی متفاوتی از یک سال به سال دیگر دارند، مشخص شده است. دو مدل با تفکیک کم (°1) با بخش زیست زمین شیمیایی تقریبا پیچیده (مدل TOPAZ) چرخه سالانه را نشان می دهند ولی قادر به نمایش پیچک ها و تغییرات درون سالانه نیستند. مدل های با تفکیک بیشتر (GFDL CM2.6) که توانایی مدل سازی پیچک ها را دارند همراه با بخش زیست زمین شیمیایی ساده تر (مدل miniBLING) تغییرات درون سالانه بزرگ تری را نشان می دهند، اما مقدار شکوفایی زمستانی را بیش از اندازه پیش بینی می کنند. این مدل اگرچه رابطه بین شکوفایی و پیچک را در بخش جنوبی به خوبی نشان می دهد، اما در بخش شمالی منطقه موفق نیست. این امر به دلیل نداشتن توانایی در مدل سازی دماشیب (ترموکلاین) و غذاشیب (نوتری کلاین) قوی و درست در آن مناطق می باشد.
زبان:
فارسی
صفحات:
62 -74
لینک کوتاه:
magiran.com/p1655508 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!