طراحی مدل ارزیابی آمادگی الکترونیکی شدن در سازمان های خدماتی ایران با استفاده از روش تئوری سازی داده بنیاد

چکیده:
با توجه به خلاء موجود در خصوص چگونگی ارزیابی آمادگی الکترونیکی شرکت ها و سازمان ها خدماتی، در این پژوهش تلاش شده است مدلی برای ارزیابی آمادگی الکترونیکی سازمان های خدماتی ارائه گردد. بدین منظور با استفاده از روش تئوری سازی داده بنیاد و با بکارگیری نرم افزار Atlas ti، شاخص ها و مدل ارزیابی آمادگی الکترونیکی سازمان خدماتی مناسب و متناسب با شرایط اقتصادی، اجتماعی و فناوری کشور طراحی شده است. ارزیابی مدل حاصله از طریق نظرسنجی سه نفر از خبرگان حوزه آمادگی الکترونیکی انجام شد، تا خبرگان میزان موافقت خود را با هر یک از اجزا (ابعاد مدل و معیار ها) و نیز کل چارچوب پیشنهادی اعلام دارند. در نهایت با استفاده از توزیع پرسشنامه و فرایند تحلیل سلسله مراتبی(AHP) وزن معیار های مدل مشخص شده است. نتایج حاصل تحقیق نشان می دهد، مدل آمادگی الکترونیکی سازمان خدماتی دارای دو بعد آمادگی الکترونیکی سازمان ارائه دهنده خدمت و آمادگی الکترونیکی جامعه هدف می باشد که هر یک دارای معیارها و زیر معیار هایی می باشند.
زبان:
فارسی
صفحات:
61 -86
لینک کوتاه:
magiran.com/p1658304 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.