برنامه ریزی تصادفی ریزشبکه جزیره ای در حضور سیستم ذخیره ساز هیدروژنی و برنامه پاسخ گویی بار

پیام:
چکیده:
ریزشبکه یکی از مباحث جدید در شبکه های توزیع می باشد که انرژی الکتریکی به صورت محلی با منابع انرژی پراکنده در سیستم ولتاژ پایین تامین می شود. در این مقاله، ریزشبکه جزیره ای شامل توربین بادی و سلول های خورشیدی به عنوان منابع انرژی های تجدیدپذیر می باشد. علاوه بر این، به دلیل عدم دسترسی به شبکه برق، این ریزشبکه از باتری های ذخیره ساز انرژی هم بهره می برد. بنابراین، این مقاله استراتژی مدیریت انرژی جدیدی برای ریزشبکه در حالت جزیره ای با استفاده از سیستم ذخیره ساز هیدروژنی که شامل الکترولایزر، تانک های هیدروژنی و پیل سوختی در حضور برنامه پاسخ گویی بار را پیشنهاد داده است. استراتژی مدیریت انرژی پیشنهادی براساس بهره برداری بهینه از منابع انرژی ریزشبکه با هدف حداقل کردن هزینه بهره برداری باتری، سیستم ذخیره ساز هیدروژنی، هزینه های مربوط به انرژی تامین نشده و مازاد انرژی می باشد. همچنین، عدم قطعیت های بار، توان تولیدی توربین بادی و توان تولیدی سلول های خورشیدی با روش سناریو مدل سازی شده اند. علاوه بر این، برنامه پاسخ گویی بار با هدف مدیریت بار ریزشبکه و هموار کردن منحنی بار و در نتیجه کاهش هزینه بهره برداری پیشنهاد شده است. مدل پیشنهادی روی یک ریزشبکه با استفاده از نرم افزار GAMS شبیه سازی شده و نتایج نشان می دهد که استفاده از سیستم ذخیره ساز هیدروژنی و برنامه پاسخ گویی بار باعث کاهش هزینه بهره برداری ریزشبکه در حالت جزیره ای می شود.
زبان:
فارسی
صفحات:
711 -725
لینک کوتاه:
magiran.com/p1661827 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.