اثر پروبیوتیک پدیوکوکوس اسیدی لاکتیسی بر عملکرد، قابلیت هضم مواد مغذی، بافت شناسی و فلور میکروبی روده در جوجه های گوشتی

چکیده:
هدف از این پژوهش، بررسی اثر پروبیوتیک پدیوکوکوس اسیدی لاکتیسی بر عملکرد، قابلیت هضم مواد مغذی، بافت شناسی و فلور میکروبی روده در جوجه های گوشتی بود. این مطالعه با تعداد 260 قطعه جوجه گوشتی نر سویه راس 308 در قالب طرح کاملا تصادفی با چهار تیمار و پنج تکرار اجرا شد. پرورش جوجه ها در چهار گروه شامل: 1- بدون پروبیوتیک (شاهد) 2- اسپری محلول پروبیوتیک در کارتن جوجه های یک روزه (با غلظت یک گرم بر لیتر) 3- مصرف پروبیوتیک در خوراک در کل دوره (به میزان 100 گرم در تن) 4- مصرف پروبیوتیک به صورت اسپری به اضافه ی خوراک، انجام گرفت. بر اساس نتایج، جوجه هایی که پروبیوتیک را به روش اسپری دریافت کرده بودند، در مقایسه با آن ها یی که آن را در خوراک و یا اسپری به اضافه ی خوراک مصرف کردند، افزایش وزن روزانه ی بیشتر و ضریب تبدیل خوراک کمتری در دوره ی آغازین داشتند، ولی تفاوت قابل ملاحظه ای بین این جوجه ها با گروه شاهد، مشاهده نشد. قابلیت هضم مواد مغذی در جوجه های دریافت کننده ی پروبیوتیک به روش اسپری نسبت به دیگر گروه های دریافت کننده پروبیوتیک بیشتر بود، اما تفاوت قابل ملاحظه ای بین این جوجه ها با گروه شاهد مشاهده نشد. بیشترین ارتفاع ویلی و عمق کریپت مربوط به گروه اسپری به اضافه ی خوراک بود. جمعیت لاکتوباسیل ها در جوجه های دریافت کننده ی پروبیوتیک با روش اسپری و اسپری به اضافه ی خوراک نسبت به گروه شاهد، به طور قابل ملاحظه ای بیشتر بود. بنابراین به نظر می رسد، استفاده زود هنگام از پروبیوتیک پدیوکوکوس اسیدی لاکتیسی (اسپری در روز اول) در مقایسه با روش استفاده از آن در خوراک، نتایج بهتری در مولفه های اندازه گیری شده داشته است.
زبان:
فارسی
صفحه:
455
لینک کوتاه:
magiran.com/p1665949 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.