بررسی شیوع سندرم تونل کارپ و فاکتورهای خطر مرتبط با آن

چکیده:
سابقه و هدف
شایع ترین نوروپاتی ناشی از تحت فشار قرار گرفتن موضعی عصب، سندرم تونل کارپ می باشد. هدف این مطالعه بررسی میزان شیوع سندرم تونل کارپ و فاکتورهای خطر مرتبط با آن می باشد.
مواد و روش ها
این مطالعه مقطعی توصیفی بر روی بیماران مراجعه کننده به کلینیک مغز و اعصاب در شهر ساری در سال های 95- 93 انجام شد. بیمارانی که علائم بالینی سندم تونل کارپ را داشتند و با نوار عصب و عضله مورد تائید قرار می گرفتند، وارد مطالعه می شدند. پس از تشخیص سندرم تونل کارپ، اطلاعات دموگرافیک و فاکتورهای خطر زمینه ای جمع آوری می شد. سپس اطلاعات با استفاده از نرم افزار SPSS20 مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار می گرفت.
یافته ها
شیوع سندرم تونل کارپ در کل بیماران مراجعه کننده در مدت یکسال و نیم، 82/1 درصد بوده است. از نظر توزیع شغلی در زنان، 14/66 درصد خانه دار بودند و در مردان شایع ترین شغل، کشاورزی (54/54 درصد) بوده است. از نظر فاکتورهای خطر سندرم تونل کارپ، 6/11 درصد دیابت ملیتوس، 7/8 درصد هیپوتیروئیدی، 17/2 درصد شکستگی قدیمی مچ دست و 44/1 درصد روماتیسم مفصلی را ذکر می کردند. 37/75 درصد بیماران سندرم تونل کارپ ایدیوپاتیک داشتند.
استنتاج: این مطالعه نشان داده است که بیش تر بیماران، سندرم تونل کارپ ایدیوپاتیک داشتند و از مهم ترین فاکتورهای خطر زمینه ای همراه با سندرم تونل کارپ، دیابت ملیتوس، هیپوتیروئیدی، شکستگی قبلی مچ دست و روماتیسم مفصلی بوده است.
زبان:
فارسی
صفحات:
179 -184
لینک کوتاه:
magiran.com/p1668455 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.