تشخیص مولکولی و تعیین گونه انگل لیشمانیا در بیماران مبتلا به لیشمانیوز جلدی

چکیده:
سابقه و هدف
ایران یکی از کانون های لیشمانیوز جلدی در جهان است. این بیماری در برخی مناطق گرمسیری استان کرمانشاه به طور معمول دیده می شود. در این مطالعه بیماران مبتلا به لیشمانیوز جلدی شناسایی شده و با روش RFLP-PCR و تعیین سکانس DNA تعیین گونه شدند.
مواد و روش ها
در این مطالعه توصیفی تمامی بیماران مشکوک به لیشمانیوز جلدی مراجعه کننده به کلینیک دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه طی سال 94، با روش میکروسکوپی و مولکولی شناسایی شدند. گونه های لیشمانیا با
روش
RFLP-PCR و تعیین سکانس ژنومی شناسایی شدند.
یافته ها
47 نفر (3/72 درصد) از 65 بیمار بررسی شده، مبتلا به سالک بودند. به ترتیب 6/64 درصد و 4/35 درصد آن ها مذکر و مونث بودند. 2/49 درصد از بیماران ساکن کرمانشاه و 8/50 درصد ساکن شهرستان های دیگر استان بودند. 7/47 درصد بیماران سابقه مسافرت به استان های دیگر در چند ماه گذشته را داشتند. اجسام لیشمن به ترتیب در 8/50 درصد و 3/72 درصد از بیماران با روش میکروسکوپی و PCR شناسایی شدند. با روش -PCR RFLP، به ترتیب 9/14 درصد و 1/84 درصد از نمونه های مورد بررسی به عنوان لیشمانیا تروپیکا و لیشمانیا ماژور شناسایی شدند. تعیین توالی ژنومی انجام شده در 5 نمونه از محصولات PCR، نتایج روش PCR- RFLP را در تعیین گونه های لیشمانیا تایید نمود.
استنتاج: لیشمانیا ماژور گونه غالب لیشمانیوز جلدی در استان کرمانشاه است. روش مولکولی PCR حساسیت بیش تری نسبت به روش میکروسکوپی در شناسایی بیماری سالک دارد و RFLP-PCR روش مناسبی برای شناسایی گونه های لیشمانیا می باشد.
زبان:
فارسی
صفحات:
22 -30
لینک کوتاه:
magiran.com/p1668476 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.