تعیین سن مورفومتری مخروط سیندر خاتون باغ، شمال خاوری مهاباد، استان آذربایجان غربی

پیام:
چکیده:
مخروط سیندر رخنمون یافته در جنوب روستای خاتون باغ، شمال خاوری مهاباد، استان آذربایجان غربی، از پایین به بالا شامل سه بخش است. بخش زیرین دربردارنده لایه های سرشار از اسکوری، خاکستر، تفرا، بخش میانی شامل لایه های اسکوری حاوی بمب و بخش بالایی از لایه های مملو از بمب آتش فشانی با میزان کمتری اسکوری است. ترکیب غالب این فراورده های آتشفشانی، الیوین بازالت است. در تعیین سن مورفومتری مخروط سیندر خاتون باغ، داده های مورفومتری موردنیاز با کمک نقشه های توپوگرافی و محاسبات مدل رقومی ارتفاعی (DEM) به دست آمده اند. پارامترهای اصلی مخروط، مانند ارتفاع، قطر قاعده و دهانه کراتر، برای محاسبه نسبت Hco/Wco و زاویه شیب میانگین اندازه گیری شدند. با توجه به پارامترهای اصلی، مخروط سیندر مورد مطالعه در قاعده شکل بیضوی و در دهانه کراتر خود شکل فرابیضوی داشته و می توان آن را در نوع مخروط نعل اسبی دسته بندی نمود. با مقایسه پارامترهای اصلی محاسبه شده با پارامترهای مخروط های سیندر در سایر مناطق دنیا، می توان نتیجه گرفت که ابعاد این مخروط به میانگین جهانی آن بسیار نزدیک است. ازآنجایی که با افزایش سن مخروط، ارتفاع، نسبت ارتفاع به قطر و زاویه شیب مخروط در اثر فرسایش کاهش می یابد لذا از نسبت Hco/Wco می توان جهت تعیین سن مورفومتری مخروط ها استفاده نمود. با مقایسه نسبت Hco/Wco مخروط خاتون باغ با نسبت های پیشنهادی Porker (1972) و داده های سن سنجی Wood (1980b) و Sucipta et al. (2006)، می توان سن نسبی 7/0 تا 2 میلیون سال را برای مخروط خاتون باغ تخمین زد که با سن چینه شناسی مستند در نقشه های زمین شناسی منطقه مطابقت دارد.
زبان:
فارسی
صفحات:
45 -75
لینک کوتاه:
magiran.com/p1675383 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!