بررسی قابلیت ها و فرصت های توسعه فن آوری ورمی کمپوست در استان کرمانشاه

پیام:
چکیده:
راه اندازی کسب و کارهای کارآفرینانه می تواند با خلق فرصت های جدید اشتغال و درآمد، وضع اقتصادی و معیشتی روستاها را بهبود بخشد. یکی از راه های کسب درآمد در مناطق روستایی که موجب تنوع درآمدی در کنار شغل کشاورزی برای روستاییان شده است، تولید ورمی کمپوست با استفاده از فضولات دامی و پسماندهای خانگی و کشاورزی می باشد. این فناوری از ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی حائز اهمیت است. توسعه این فناوری در مناطق روستایی استان می تواند نقش به سزایی در معیشت پایدار روستاییان، اشتغالزایی، امنیت غذایی و... داشته باشد. لذا پژوهش کیفی حاضر، با هدف بررسی قابلیت ها و فرصت های توسعه فن آوری ورمی کمپوست در استان کرمانشاه در سال های 92- 1391 انجام شد. افراد مورد مطالعه با روش نمونه گیری هدفمند به تعداد 21 نفر از 52 نفر جامعه تولیدکنندگان ورمی کمپوست انتخاب شدند؛ گردآوری داده ها از طریق مشاهده و مصاحبه های عمیق و نیمه ساختارمند جمع آوری و در قالب سه رویه کدگذاری باز، محوری و انتخابی تحلیل شد. یافته ها حاکی از آن است که عواملی هم چون وجود ظرفیت های مناسب تولیدی در درون روستاهای مورد مطالعه، سهولت فرآیند تولید و سود-دهی بالا، قابلیت نگهداری و سهولت حمل و نقل، کاربرد متنوع ورمی کمپوست و مشتقات آن در کشاورزی و صنایع، وجود بسترهای مناسب صادراتی درون استانی و برون استانی، اشتغالزایی، ایجاد معیشت و سلامت پایدار از جمله فرصت ها و قابلیت های توسعه فن آوری ورمی کمپوست در استان می باشد
زبان:
فارسی
صفحه:
95
لینک کوتاه:
magiran.com/p1688242 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!