اثر سطوح مختلف پودر سیر در جیره آغازین، بر عملکرد گوساله های شیری هلشتاین

چکیده:
این مطالعه با هدف استفاده از سطوح مختلف پودر سیر درجیره آغازین و بررسی اثر آن بر عملکرد، وزن و سن از شیرگیری، برخی متابولیت های خون، نمره مدفوع، رشد اسکلتی و قابلیت هضم مواد مغذی جیره در گوساله های شیرخوار هلشتاین انجام شد. تعداد 30 راس گوساله نر و ماده هلشتاین (9/1±9/40 کیلوگرم) در قالب یک طرح کاملا تصادفی به سه جیره آزمایشی شامل 1) جیره پایه بدون پودر سیر (شاهد)، 2) جیره پایه به همراه 5/0 درصد پور سیر و 3) جیره پایه به همراه 1 درصد پودر سیر به مدت 70 روز اختصاص یافتند. گوساله ها به مدت سه روز آغوز دریافت کردند و در طول آزمایش روزانه چهار کیلوگرم شیر در اختیار آن ها قرار گرفت. نتایج نشان داد که افزودن پودر سیر در دو سطح 5/0 و 1 درصد به جیره آغازین گوساله ها سبب افزایش مصرف خوراک شد و در سطح 5/0 درصد باعث افزایش وزن در کل دوره، افزایش وزن روزانه و وزن از شیرگیری بالاتر گوساله ها نسبت به گروه شاهد گردید (02/0>p)، هر چند بر ضریب تبدیل غذایی بی تاثیر بود. همچنین استفاده از هر دو سطح پودر سیر در کاهش غلظت کلسترول و تری گلیسیرید پلاسما، افزایش قابلیت هضم ماده خشک، ماده آلی، پروتئین خام و الیاف نامحلول در شوینده خنثی و اسیدی، و افزایش دور سینه و عمق بدن موثر بود (01/0>p). به طور کلی نتایج این مطالعه نشان داد که استفاده از 5/0 درصد پودر سیر در جیره آغازین گوساله های شیر خوار می تواند سبب افزایش مصرف خوراک، افزایش عملکرد، افزایش وزن از شیرگیری، کاهش کلسترول و تری گلیسیرید پلاسما و بهبود قابلیت هضم جیره گردد.
زبان:
فارسی
صفحات:
68 -75
لینک کوتاه:
magiran.com/p1705757 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.