شناسایی عناصر تنظیمی رونویسی جدید درگیر در کاهش سرعت رشد پستانداران

چکیده:
رشد سریع در پستانداران به طور چشمگیری در دوران جنینی و اوایل تولد رخ می دهد اما با افزایش سن، نرخ رشد کاهش یافته یا تقریبا متوقف می شود. با این وجود سازوکار بیولوژیکی این کاهش سرعت رشد به طور کامل شناخته نشده است. این مطالعه به منظور درک بهتر شبکه تنظیمی درگیر در سرعت رشد پستانداران انجام شد. بدین منظور در ابتدا با استفاده از تجزیه و تحلیل داده های ریزآرایه، فهرستی از ژن هایی با بیان متفاوت در اندام هایی که الگوی زمانی مشابه برای کاهش رشد پس از تولد دارند در سه گونه موش، موش صحرایی و گاو مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این بخش منجر به شناسایی 21 ژن مشترک شد که در هر سه گونه با افزایش سن، بیان آن ها کاهش یافت. در مطالعات مختلف نقش اغلب این ژن ها در تنظیم رشد و پیشرفت چرخه سلولی به اثبات رسیده است. با تجزیه و تحلیل پروموتر این ژن ها، 18 فاکتور رونویسی مشترک شناسایی شد که اغلب آن ها در تنظیم رشد و پیشرفت چرخه سلولی نقش دارند. هم چنین با هدف ترسیم شبکه ی ژنی مرتبط با فاکتورهای رونویسی شناسایی شده از بانک اطلاعاتی STRING استفاده شد. نتایج این مطالعه منجر به شناسایی چهار فاکتور رونویسی جدید شد که می توانند به عنوان کاندیدای جدید در تنظیم سرعت رشد پستانداران مورد بررسی قرار گرفته و زمینه جدیدی را برای درک سازوکار تنظیمی مسئول کاهش سرعت رشد در پستانداران ایجاد نمایند.
زبان:
فارسی
صفحات:
101 -114
لینک کوتاه:
magiran.com/p1709051 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.