بررسی ویژگی های کاریولوژیکی در چند جمعیت از گونه Papaver fugax مناطق مختلف شمال غرب ایران

پیام:
چکیده:
خانواده خشخاش از لحاظ ویژگی های دارویی و همچنین ارزش های غذایی اهمیت زیادی دارد و در طب سنتی و مدرن از آن استفاده های بسیاری می شود. از ویژگی های اصلی جنس Papaver سنتز آلکالوئیدهای مختلف با ترکیبات بسیار پیچیده است. گونه Papaver fugax به صورت خودرو در رویشگاه های شمال غرب کشور وجود دارد. از آنجایی که اطلاعات کمی درباره وضعیت سیتوژنتیکی این جمعیت ها موجود است، این تحقیق به منظور مطالعه ویژگی های کاریولوژیکی شش توده خشخاش با استفاده از رنگ آمیزی مریستم انتهایی ریشه با استو-فریک-هماتوکسیلین انجام شد. از مریستم نوک ریشه پس از پیش تیمار، تثبیت، هیدرولیز و رنگ آمیزی، انتخاب صفحه گسترش متافازی مناسب صورت گرفت و از نمونه ها با فتومیکروسکوپ عکس برداری شد. ویژگی های کروموزومی شامل تعداد و طول کروموزوم، طول بازوی بلند و کوتاه، طول کل مجموعه کروموزومی، شاخص نسبت بازو و طول نسبی کروموزوم ها بر اساس میانگین شش سلول متافازی مختلف اندازه گیری شدند. نتایج نشان داد که هر شش توده دیپلوئید (14=x2=n2) بوده و کاریوتیپ آن ها از شش جفت کروموزوم ساب متاسانتریک و یک جفت کروموزوم متاسانتریک تشکیل شده است که بر انتهای بازوی کوتاه کروموزوم شماره یک دارای ماهواره هستند. بر اساس جدول تقارن کاریوتیپی استیبنز کاریوتیپ شش توده مورد مطالعه در گروه A3 قرار گرفتند که نشانگر متقارن بودن کاریوتیپ این جمعیت ها است.
زبان:
فارسی
صفحات:
115 -121
لینک کوتاه:
magiran.com/p1709052 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.