روش های واژه گزینی (مطالعه موردی: واژه های مصوب کارگروه واژه گزینی حمل ونقل دریایی)

چکیده:
کارگروه های واژه گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی عموما، برای واژه سازی، از سه روش کلی گرده برداری و واژه گزینی مفهومی و واژه گزینی نیمه مفهومی بهره می گیرند.هدف اصلی این مقاله پاسخ به این سوال است که کارگروه واژه گزینی حمل و نقل دریایی، تاکنون، بیشتر از کدام یک از روش های مذکور استفاده کرده است. برای پاسخ به این پرسش، واژه های مصوب این کارگروه از این حیث بررسی و تقسیم بندی شده اند. نتایج بررسی آماری نشان می دهد که این کارگروه در واژه گزینی، به ترتیب، از روش گرده برداری، واژه گزینی نیمه مفهومی و واژه گزینی مفهومی استفاده کرده است. درعین حال، پس از بررسی آماری، تحلیل درون گروهی در مورد هر یک از روش های فوق صورت گرفته است.
زبان:
فارسی
صفحات:
179 -200
لینک کوتاه:
magiran.com/p1722996 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!