گزارش کوتاه- Lep.: Noctuidae) Anarta trifolii) به عنوان آفت چغندرقند در اصفهان

چکیده:
برای تعیین گونه های پروانه های برگخوار مزارع چغندرقند اصفهان، نمونه گیری لارو یا شفیره بالپولکداران به صورت ماهانه یا دو هفته یکبار از خاک و یابرگ چغندرقند درشهر ابریشم استان اصفهان طی سال 1393انجام شد. نمونه ها به آزمایشگاه منتقل شدند و پس از پرورش و ظهور بالغین و شناسایی مورفولوژیکی، DNA آن ها استخراج شد. پس از تکثیر بخشی از ژن سیتوکروم اکسیداز یک توسط جفت آغازگر Lep- F/R، محصول PCR جهت تعیین توالی به شرکت Macrogen کره جنوبی ارسال شد. همردیف سازی توالی نوکلئوتیدی قطعه تکثیر یافته و بلاست آن با توالی های موجود در بانک ژن نشان داد که در میان نمونه های شناسایی شده یکی از آن ها شباهت 100 درصدی با (hufnagel، 1766) Anarta trifolii گزارش شده از کانادا دارد. ترکیب گونه ای شب پره ها با جمع آوری 476 لارو یا شفیره در 10 نوبت نمونه برداری مشخص شد. Spodoptera exigua و A trifolii به ترتیب با فراوانی 65/42٪ و 45/38٪ از کل نمونه ها بیشترین فراوانی گونه های noctuid را داشتند.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحه:
115
لینک کوتاه:
magiran.com/p1724215 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.