واکنش مورفوفیزیولوژیکی ژربرای شاخه بریده به محلول‫پاشی نانوکلات سیلیسیم در شرایط کشت بدون خاک

چکیده:
این پژوهش در راستای بررسی تاثیر محلول‫پاشی نانوکلات سیلیسیم به‫عنوان عنصر شبه‫ضروری بر عملکرد، کیفیت گل، عمر گل‫جای و درصد آلودگی ژربرا به سفیدبالک گلخانه‫ اجرا گردید. تیمارهای آزمایش شامل محلول‫پاشی نانوکلات سیلیسیم (صفر، 50 و 100 میلی‫گرم در لیتر)، قبل از برداشت گل ژربرا رقم ''Stanza'' در سیستم بدون خاک (به‫دلیل حذف اثر سیلیسیم موجود در خاک) در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار بودند. بر اساس نتایج آزمایش، فعالیت آنزیم‫های آنتی‫اکسیدان کاتالاز و پراکسیداز و کیفیت گل شامل قطر گل، ارتفاع ساقه گل‫دهنده و عمر گلجای به‫طور معنی‫داری تحت تاثیر سیلیسیم قرار گرفتند. غلظت 100 میلی‫گرم در لیتر نانوکلات سیلیسیم، در مقایسه با شاهد، دارای بیشترین تاثیر بود. هرچند، عملکرد یا تعداد گل برداشت شده در بوته تحت تاثیر سیلیسیم قرار نگرفت. همچنین، نتایج آزمایش بررسی آلودگی ژربرا به سفید بالک به‫ترتیب بیانگر کاهش 89، 99، 98 و 96 درصدی آلودگی بوته های ایزوله ‫شده به تخم، پوره، شفیره و حشره کامل، در مقایسه با شاهد، بود. بر اساس نتایج آزمایش مبنی بر تاثیر قابل توجه نانوکلات سیلیسیم بر کیفیت گل و کنترل سفید بالک، آزمایش‫های تکمیلی جهت مقایسه نانوکلات سیلیسیم با سایر منابع سیلیسیمی، مقایسه با سموم شیمیایی و بررسی امکان جایگزینی نانوکودهای سیلیسیمی با کودهای سیلیسمی متداول، به‫ویژه در کشت بدون خاک، به‫دلیل حذف منبع تامین این عنصر توسط خاک، پیشنهاد می‫گردد.
زبان:
فارسی
صفحات:
27 -38
لینک کوتاه:
magiran.com/p1725432 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.