شناسایی و تبیین شایستگی های پایه و الزامات توسعه حرفه ای مدرسان تربیت معلم در دانشگاه فرهنگیان

پیام:
چکیده:
هدف این تحقیق شناسایی الزامات و شایستگی های پایه توسعه حرفه ای مدرسان تربیت معلم است. این پژوهش از روش کیفی و با بهره گیری از تئوری مفهوم سازی بنیادی انجام پذیرفته که پس از مصاحبه با صاحبنظران و مدرسان تربیت معلم، مفاهیم و مقوله ها از روش کدگذاری باز، محوری و انتخابی استخراج گردیده است. با توجه به حجم زیاد تحقیقات توسعه حرفه ای معلمان و اعضای هیات علمی و نبودن تحقیقات بومی و محلی در زمینه توسعه حرفه ای مدرسان تربیت معلم می توان گفت بررسی فرایند توسعه حرفه ای مدرسان تربیت معلم حلقه مفقوده ی زنجیره توسعه حرفه ای است. در طراحی چارچوب توسعه حرفه ای مدرسان تربیت معلم سه مقوله اصلی به عنوان الزامات و شایستگی های پایه قرار داده شده است. که مقوله اول توانمندی های شناختی با هفت مفهوم، مقوله دوم توانمندی های رفتاری با پنج مفهوم و مقوله سوم توانمندی های اجتماعی با شش مفهوم می باشد. این سه دسته توانمندی ها پیش نیاز ورود افراد به حرفه مدرس تربیت معلم و طی مسیر توسعه حرفه ای است. با تربیت مدرسان تربیت معلم حرفه ای می توانیم سرمایه انسانی و معلمانی توانمند تربیت کنیم که این سرآغازی برای تغییر و تحول نظام آموزشی کشور است.
زبان:
فارسی
صفحه:
149
لینک کوتاه:
magiran.com/p1754983 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.