بررسی تاثیر استفاده از لیدوکائین موضعی روی تیغه ی لارنگوسکوپ، تراشه و کاف لوله ی تراشه بر تغییرات فشار خون و ضربان قلب حین لارنگوسکوپی و لوله گذاری تراشه و مقایسه ی آن با گروه شاهد

چکیده:
مقدمه
لارنگوسکوپی فرایند شایعی در بیهوشی و بیماران مبتلا به مشکلات تنفسی می باشد که با بروز برخی عوارض در هنگام لوله گذاری یا پس از آن همراه است. پژوهش حاضر با هدف تعیین تاثیر استفاده از لیدوکائین موضعی روی تیغه ی لارنگوسکوپ، تراشه و کاف لوله ی تراشه بر تغییرات فشار خون و ضربان قلب حین لارنگوسکوپی و لوله گذاری تراشه و مقایسه ی آن با گروه شاهد انجام شد.
روش ها
در این مطالعه ی کارآزمایی بالینی، 275 بیمار کاندید لارنگوسکوپی به پنج گروه 55 نفره «اسپری لیدوکائین 10 درصد روی تیغه ی لارنگوسکوپ، اسپری لیدوکائین 10 درصد داخل تراشه، اسپری لیدوکائین 10 درصد روی کاف تراشه، اسپری لیدوکائین 10 درصد روی تیغه ی لارنگوسکوپ و داخل تراشه و روی کاف تراشه (هر سه مورد) و عدم مصرف لیدوکائین» تقسیم شدند. میزان فشار خون و ضربان قلب همه ی گروه ها در زمان پایه، قبل از انجام لارنگوسکوپی و دقایق 1، 3، 5 و 10 بعد از انجام لارنگوسکوپی بررسی گردید و مورد مقایسه قرار گرفت.
یافته ها
طی انجام مطالعه، گروه اسپری لیدوکائین 10 درصد روی تیغه ی لارنگوسکوپ و داخل تراشه و روی کاف تراشه، دارای پایین ترین و گروه شاهد دارای بالاترین ضربان قلب و فشار خون متوسط شریانی بودند. تغییرات ضربان قلب و فشار خون در پنج گروه تفاوت معنی داری داشت، اما تغییرات درصد اشباع اکسیژن در گروه ها معنی دار نبود.
نتیجه گیری
استفاده از اسپری لیدوکائین 10 درصد روی تیغه ی لارنگوسکوپ و داخل تراشه و روی کاف تراشه، با کاهش معنی دار ضربان قلب و فشار خون در بیماران تحت عمل لوله گذاری همراه است. به نظر می رسد، این روش می تواند جهت کاهش عوارض ناشی از لارنگوسکوپی مورد استفاده قرار گیرد.
زبان:
فارسی
صفحات:
1203 -1209
لینک کوتاه:
magiran.com/p1757966 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.