برنامه ریزی سکونتگاه موقت پس از وقوع زلزله احتمالی در سه مقیاس شهر، منطقه و محله، مورد مطالعاتی: شهر تهران، منطقه 10، محله بریانک - هفت چنار

چکیده:
زمینه و هدف
برنامه ریزی پیش از وقوع سوانح یکی از مهم ترین مباحث در مدیریت شهر های بزرگ محسوب می شود که می تواند تاثیر بسزایی در کاهش خطرات و خسارات احتمالی آینده داشته باشد. کلانشهر تهران از یک سو به دلیل تمرکز جمعیت، تراکم فزاینده ساختمانی و عدم رعایت استاندارد های ایمنی، و از سوی دیگر به دلیل قرار گیری در یک پهنه لرزه خیز، از منظر مخاطرات بسیار قابل تامل بوده و نیازمند برنامه ریزی جامع و عمیق پیش از وقوع سوانح می باشد. برنامه ریزی سکونتگاه موقت، به منظور شناسایی روش های مناسب و تامین سکونتگاه در مناطق شهری، علاوه بر رفع نیاز بازماندگان پس از وقوع سوانح و کمک به بازگشت سریع تر جامعه به شرایط پیشین، آمادگی مواجهه با سانحه و مدیریت شرایط بحرانی را افزایش می دهد. هدف این پژوهش دستیابی به یک برنامه جامع و پویا جهت آمادگی در برابر سوانح و تامین نیازهای حیاتی بازماندگان در منطقه 10 شهر تهران است که درعین دارا بودن تراکم جمعیت و مسکن، از فرسودگی بالایی رنج می برد.
روش
پژوهش حاضر ماهیتا توصیفی–تحلیلی و دارای رویکرد کیفی است. برنامه ریزی در این تحقیق بر اساس رویکرد برنامه ریزی جامع سوانح و به کمک روش برنامه ریزی راهبردی صورت می پذیرد که علاوه بر هماهنگی بین فعالیت های دولت و جامعه، بر بازتوانی همه بخش های شهر در کنار تامین مسکن تاکید می نماید. در راستای پیشبرد اهداف پژوهش و یافتن نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدهای پیش روی برنامه ریزی سکونتگاه موقت در محدوده مورد مطالعه از ابزاری نظیر مطالعات اسنادی وکتابخانه ای، مشاهده دقیق منطقه و محله، و مصاحبه با مردم محله استفاده شده است.
یافته ها
پژوهش حاضر ضمن بررسی ادبیات نظری و روش های برنامه ریزی، به کمک تکنیک سوآت سعی کرده است تا به یک برنامه راهبردی با رویکرد های آمادگی و کاهش خطر پیش از وقوع سانحه و رویکرد توسعه پایدار سکونتگاه های موقت انسانی پس از سانحه در چهار حوزه مدیریتی، کالبدی، محیط طبیعی و اجتماعی و اقتصادی و در سه مقیاس شهر، منطقه و محله دست یابد.
نتیجه گیری
از مهم ترین دستاوردهای این برنامه می توان به روش اسکان انفرادی خانوار با کمک گرفتن از توان مالی و اعتباری هر خانوار همراه با کمک ها و اعتبارات دولتی و روش اسکان جمعی و گروهی خانواده ها در محله بر اساس دارایی ها، پتانسیل ها و ظرفیت های محله همراه با کمک ها و اعتبارات دولتی اشاره کرد.
زبان:
فارسی
صفحات:
250 -272
لینک کوتاه:
magiran.com/p1763164 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!