اثر دما بر فعالیت آنتی اکسیدانی، فنل کل و صفات زراعی دو گونه آویشن

چکیده:
گیاه آویشن یکی از پرمصرف ترین گیاهان دارویی از نظر اسانس و متابولیت های ثانویه شناخته شده است. به منظور بررسی اثر دما بر فعالیت آنتی اکسیدانی، فنل کل، صفات زراعی و بازده اسانس دو گونه آویشن (کرمانی و باغی) آزمایشی در سال 94 در قالب طرح اسپیلت پلات بر پایه طرح کاملا تصادفی در سه تکرار در گلخانه انجام شد. نتایج این آزمایش نشان داد که بین دو گونه و دماهای مختلف از نظر صفات اندازه گیری شده اختلاف معنی داری وجود دارد. درصد اسانس، فعالیت آنتی اکسیدانی، فنل کل و ارتفاع بوته در آویشن کرمانی بیشتر از آویشن باغی بود. مقایسه میانگین اثر متقابل برای صفت درصد اسانس نشان داد که مقدار این صفت در آویشن کرمانی و دمای 30 درجه سانتی گراد بیشتر از تیمارهای دیگر است. میزان IC50 آویشن باغی و کرمانی در موقعیت های مختلف از 37/24 تا 43/54 میکروگرم در میلی لیتر و میزان ترکیبات فنلی از 63/36 تا 37/89 میلی گرم گالیک اسید در یک گرم عصاره خشک متغیر بودند. نتایج نشان داد که بیشترین فعالیت آنتی اکسیدانی، بازده اسانس و ترکیبات فنلی در دمای 30 درجه برای هر دو گونه مشاهده شد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
264 -270
لینک کوتاه:
magiran.com/p1778248 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.