شناسایی فصلی و ماهانه ابرناکی در ایران با بهره گیری از داده های فرآورده ابر سنجنده مودیس ماهواره تررا

پیام:
چکیده:

هدف از این پژوهش، شناسایی توزیع مکانی و برآورد میانگین بلندمدت ابرناکی(روزهای ابری، نیمه ابری و صاف) در مقیاس زمانی فصلی و ماهانه‌ در ایران است. بنابراین، از داده‌های فراسنج درصدابرپوش در فرآورده ابر سنجنده مودیس تررا (MOD06) استفاده شده است.
در این پژوهش، با توجه به نامنظم بودن شبکه‌ی مختصات جغرافیایی تصاویر روزانه‌ی مودیس بر فراز کشور، ابتدا داده‌های درصدابرپوش به شبکه‌ی منظم 5×5 کیلومتری که بر اساس چارچوب مختصات جغرافیایی ایران تهیه شده بود منتقل گردید تا به واکاوی بلندمدت اقلیمی پوشش ابر پرداخته شود. یافته‌های پژوهش نشان داد که بیش‌ترین فراوانی تعداد روزهای ابری در فصل زمستان با 36 روز و کم‌ترین آن در فصل تابستان با 8/7 روز رخ می‌دهد. در مقیاس ماهانه، بیش‌ترین فراوانی روزهای ابری در ماه بهمن با 8/12 روز و کم‌ترین آن در شهریور با 8/1 روز رخ می‌دهد. توزیع مکانی پوشش ابر نشان داد که گستره‌ی بیشینه‌ی فراوانی تعداد روزهای ابری در فصول بهار، تابستان و پاییز در سواحل جنوبی و غربی دریای خزر است اما در فصل زمستان بر روی ارتفاعات کوهستانی شمال کشور قرار می‌گیرد، گستره‌ی کمینه‌ی روزهای ابری در فصول بهار، پاییز و زمستان در جنوب شرق کشور است اما در فصل تابستان از جنوب و جنوب شرقی کشور جدا می‌شود و در مناطق مرکزی کشور دیده می‌شود. گستره‌ی بیشینه‌ی روزهای نیمه ابری بر روی ارتفاعات کوهستانی کشور و کمینه‌ی آن در مناطق جنوبی، مرکزی و پایکوه‌ها و جلگه‌ها است. در مجموع، فراوانی تعداد روزهای ابری (روزهای صاف) از شمال به جنوب شرقی کشور کاهش (افزایش) می‌یابد اما در فصل تابستان در جنوب شرق و شمال تنگه‌ی هرمز و در فصل زمستان بر روی ارتفاعات کوهستانی شمال کشور افزایش می‌یابد و جهت کاهشی (افزایشی) روزهای ابری(روزهای صاف) در کشور بر هم می‌خورد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
213 -230
لینک کوتاه:
magiran.com/p1796093 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.