پالایش زیستی باگاس و مغز آن به روش پیرولیز سریع

پیام:
چکیده:
: زیست توده تنها منبع تجدیدپذیر کربن جهت تبدیل به زیست سوخت و محصولات باارزش افزوده زیاد است. فرآیندهای شیمیایی-حرارتی مانند پیرولیز سریع می توانند نقش مهمی برای تولید زیست سوخت، مواد شیمیایی زیستی و گازها با فناوری های زیست-پالایش ایفا کنند. با توجه به اینکه، نیشکر به طور وسیع در جنوب کشور کشت می شود و مغز باگاس از فراوان ترین ضایعات زیست توده لیگنوسلولزی حاصل از فرآیند مغززدایی در صنایع خمیر و کاغذ و MDF در ایران است، هدف این تحقیق مقایسه امکان استفاده از باگاس و مغز آن جهت تولید زیست نفت در راکتور نیمه صنعتی بستر سیال و توسعه کاربردی پالایش زیستی جهت تولید زیست سوخت و مواد با ارزش افزوده زیاد است.
این تحقیق جهت تولید زیست سوخت در راکتور نیمه صنعتی بستر سیال از باگاس (مغززدایی نشده) و مغز آن انجام گرفت. ترکیبات باگاس با آنالیز تقریبی و آنالیز نهایی اندازه گیری شد. با استفاده از آنالیز کننده عنصری، نوع و مقدار فلزات سنگین نیز تعیین گردید. ویژگی های تخریب حرارتی توسط آنالیز وزن سنجی حرارتی اندازه گیری شد. پیرولیز سریع در دمای 470 درجه سانتی گراد، سرعت تغذیه 90 گرم در دقیقه، اندازه ذرات 5/0 میلی متر درون پیرولیزکننده همراه گاز نیتروژن با سرعت 2 لیتر بر دقیقه انجام شد.
آنالیز عنصری نشان داد که مغز باگاس حاوی مقدار قابل توجهی مواد استخراجی و غیرآلی (غالبا کلسیم، پتاسیم، و منیزیم) است. نتایج وزن سنجی حرارتی بیان کرد که بیشترین اتلاف وزنی باگاس و مغز آن در دمای بین 250 و 350 درجه سانتی گراد می باشد که با تجزیه حرارتی ترکیبات اصلی آن ها (سلولز، همی سلولز و لیگنین) مرتبط است. تحت شرایط ذکر شده، بازده زیست نفت، ذغال زیستی و سینگاز برای باگاس و مغز آن به ترتیب 2/53 و 5/35 درصد، 25 و 37 درصد، و 21 و 5/27 درصد وزنی به دست آمد. کربن ثابت زیست-نفت حاصل از باگاس بیشتر از مغز آن بود که منجر به ارزش حرارتی بیشتر آن می شود؛ در صورتی که مغز باگاس ذغال زیستی بیشتری تولید می کند. ارزش حرارتی زیست نفت حاصل از باگاس حدود 6/20 مگاژول بر کیلوگرم به دست آمد که بیشتر از ارزش حرارتی مغز باگاس و بسیاری از مواد لیگنوسلولزی گزارش شده در منابع است. اکسیژن کمتر موجود در باگاس، هزینه فرآیند تقویت زیست نفت جهت تبدیل به بیودیزل و دیگر مواد شیمیایی را کاهش می دهد. ترکیبات گازی پیرولیز سریع باگاس و مغز آن از گاز دی اکسید کربن، منواکسیدکربن، متان، هیدروژن و سایر هیدروکربن ها مانند اتان، پروپان و اتیلن تشکیل شده است. گاز دی اکسید کربن، گاز غالب در بین گاز های دیگر است. باگاس مقدار دی اکسید کربن بیشتری نسبت به مغز باگاس در طی فرآیند پیرولیز سریع تولید می کند.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
27 -40
لینک کوتاه:
magiran.com/p1801665 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.