بررسی شاخص های بهداشتی و درمانی استان ها و مناطق ده گانه کشور ایران

پیام:
چکیده:
مقدمه
بخش بهداشت و درمان از مهم ترین بخش های مدیریتی است که بهبود و ارتقاء شاخص های آن، منجر به افزایش تندرستی افراد جامعه، کاهش هزینه ها و در نهایت توسعه پایدار می شود. از این رو، هدف پژوهش حاضر، بررسی وضعیت بهداشت و درمان و رتبه بندی استان ها و کلان مناطق ایران بوده است.
روش ها
تحقیق حاضر، مطالعه ای توصیفی - تحلیلی بود. جامعه آماری 31 استان و مناطق ده گانه در نظر گرفته شد. در این مطالعه، 20 شاخص بهداشتی و درمانی انتخاب شدند. از روش آنتروپی برای وزن دهی، برای رتبه بندی مدل تاپسیس و برای ترسیم نقشه ها از نرم افزار ArcGIS 10.1 استفاده شد.
نتا یج: نتایج رتبه بندی نشان داد که استان های گیلان، سمنان و یزد به ترتیب در رتبه های نخست و استان های سیستان و بلوچستان، خوزستان و کرمانشاه به ترتیب در رتبه های آخر توسعه یافتگی از نظر شاخص های بهداشتی و درمانی قرار دارند. در سطح بندی مناطق نیز، مناطق ساحلی شمال و مرکزی در رتبه های اول و دوم و منطقه جنوب شرقی در رتبه آخر توسعه یافتگی قرار داشتند.
بحث و نتیجه گیری
بیشتر استان های کشور، در سطح نسبتا محروم و محروم قرار داشتند و از نظر وضعیت شاخص های بهداشتی و درمانی در سطح ناپایداری قرار گرفته بودند. مرکزیت سیاسی و مدیریتی از عوامل اصلی به وجود آورنده این وضعیت بود. از این رو پیشنهاد می شود جهت بهبود توزیع بخش بهداشت و درمان کشور و کاهش زیان های ناشی از محرومیت، توجه به کلان منطقه جنوب شرقی و استان های سیستان و بلوچستان، خوزستان، کرمانشاه، کردستان و آذربایجان غربی در اولویت سرمایه گذاری و برنامه ریزی قرار گیرند.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
290 -301
لینک کوتاه:
magiran.com/p1804183 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.