زمین شیمی و محیط زمین ساختی گرانیت گنایس های آبادچی، شمال شهرکرد

پیام:
چکیده:
توده ی گرانیت گنایس منطقه آبادچی (مجاور سد زاینده رود) بخشی از پهنه زمین ساختی سنندج - سیرجان است. ترکیب کانی شناسی این توده های گرانیت گنایسی شامل کوارتز، فلدسپات پتاسیم، پلاژیوکلاز، بیوتیت و موسکویت و کانی های فرعی کدر، زیرکن، آمفیبول و آلانیت است. سنگ های گرانیت گنایسی مورد بررسی تحت تاثیر دگرشکلی دینامیک و دگرنهادی ضعیف سدیمی واقع شده اند. این سنگ ها از نظر زمین شیمی کلسیمی تا آهکی- قلیایی، آهن دار تا منیزیم دار، پرآلومین تا کمی متاآلومین و از نوع A تا I هستند. نمودار REEبهنجارشده به کندریت غنی شدگیLREE ها را نسبت به HREEها همراه با ناهنجاری منفی Eu نشان می دهند. این سنگ ها در نمودارهای عنکبوتی بهنجار شده نسبت به مانتوی اولیه غنی شدگی نسبی در LILE وLREE نسبت به HFSE را نشان می دهند که این امر اشاره به سنگ های ماگمایی وابسته به کمان و محیط های برخوردی دارد. این گرانیت گنایس در جایگاه زمین ساختی پس از برخورد تشکیل شده اند.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
195 -208
لینک کوتاه:
magiran.com/p1805119 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.