شناسایی عوامل موثر بر رشد کارآفرینی در کسب و کارهای کوچک(SME) زنان روستایی در شهرستان اسلام آباد غرب با استفاده از تکنیک تحلیل محتوا

پیام:
چکیده:
کارآفرینی فرآیندی است که نقش حیاتی در تداوم، رشد و توسعه ملی ایفا می کند. اهمیت آن تا جایی است که اقتصاد دانان، کارآفرینان را موتور رشد و توسعه اقتصادی جامعه می دانند. ارتقای فعالیت های کارآفرینانه زنان، محرکی موثر برای رشد و توسعه اقتصاد و بهبود کیفیت زندگی آن ها محسوب می شود. هدف اصلی این تحقیق، شناسایی عوامل موثر بر رشد کارآفرینی در کسب وکارهای کوچک(SME) زنان روستایی شهرستان اسلام آباد غرب با استفاده از تکنیک تحلیل محتوا بود. این تحقیق به صورت کیفی و با مشارکت 48 نفر از زنان کارآفرین روستایی انجام شده است. اطلاعات از طریق مصاحبه های صورت گرفته با زنان کارآفرین جمع آوری و برای تحلیل داده ها نیز از روش تحلیل محتوا استفاده شد. نتایج تحلیل محتوای نظرات زنان روستایی عوامل موثر بر رشد کارآفرینی در کسب وکارهای کوچک را هفت دسته عوامل کلی فردی، محیطی، فرهنگی- اجتماعی، انگیزشی، آموزشی- ترویجی، سیاست گذاری و مدیریتی نشان داد. لذا با عنایت به نتایج تحلیل صورت گرفته و به منظور افزایش کمی شمار کارآفرینان روستایی، ارتقای کیفی مقوله کارآفرینی در کسب وکارهای کوچک و گسترش فرهنگ کارآفرینی و خوداشتغالی در جامعه روستایی به ویژه در بین زنان روستایی که بازوان توانای فعالیت های روستایی محسوب می شوند، به کارگیری سیاست های تشویقی و حمایتی از سوی دولت پیشنهاد می گردد. لذا توجه نمودن به متغیرهای هر کدام از این مولفه ها و تقویت آن ها می تواند سبب ایجاد انگیزه در زنان روستایی و توسعه این نوع کسب و کار در روستا گردد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
299 -315
لینک کوتاه:
magiran.com/p1807808 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.